Aksaray Üniversitesi
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
Yönetim

 

 Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ERDAL

         BAP Koordinatörü

 

http://bap.aksaray.edu.tr/app_files/manual/Mustafa.jpg

         Mustafa KORKMAZ

              Şube Müdürü