Aksaray Üniversitesi
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
Tamamlanan BAP Projeleri

Proje No Proje Yürütücü Fakülte Proje Türü Tür Kategori
2019-002 Türk ve Singapur Fen Ders Kitaplarında Elektrik Konusu Öğretiminde Kullanılan Örneklerinin Karşılaştırmalı İncelenmesi Prof.Dr. Tuncay TUNÇ EĞİTİM FAKÜLTESİ 68003-Yüksek Lisans  Projeleri 68003-Lisansüstü Tez Projesi
2018-055 Kinorhyncha şubesinin kitin yapısının incelenmesi Prof.Dr. Murat KAYA FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2018-060 Moleküler Baskılama Yöntemi ile Laktonların Belirlenmesine Yönelik Kuvars Kristal Mikroterazi (QCM) Tabanlı Biyosensör Geliştirilmesi Prof.Dr. Mehmet ODABAŞI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 68003-Doktora Projesi 68003-Lisansüstü Tez Projesi
2019-020 Azalmış Stres Eşiği Modeline Göre Yapılan Girişimlerin Alzheimer Hastasının ve Ailesinin Bakım Sonuçlarına Etkisinin İncelenmesi Doç.Dr. Güler DURU AŞİRET SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2019-025 Miksotrofik Denitrifikasyon Prosesinde Azot/Fosfor Oranının Nitrat Giderimine Etkisi Dr.Öğr.Üyesi Arzu ÖZTÜRK TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2019-019 İndirgenmiş Grafen Oksit ve Europium Kompleksi İçeren Yeni Bir Nanomalzeme Prof.Dr. Fatih ALGI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi Kamu Kurum ve kuruluşları tarafından değerlendirilmiş ve desteklenmiş projeler (TÜBİTAK ARDEB, AB, SANTEZ, KOSGEP, AHİKA, BOREN vb) 68001-Araştırma Projesi
2019-032 Progresif Kas Gevşetmesinin Yaşlı Kadınların Depresyon ve Yaşlılığa Uyumu Üzerine Etkisi Dr.Öğr.Üyesi İlknur GÖKŞİN SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2018-042 Sabit Nokta İterasyon Yöntemleri Kullanılarak İntegral ve Diferansiyel Denklemlerin  Çözümlerinin Araştırılması Dr.Öğr.Üyesi Samet MALDAR FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 68002-Araştırma Başlangıç Destek Projesi 68002-Araştırma Başlangıç Destek Projesi
2018-056 Glutaminin gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss)'nın büyüme parametreleri, kan parametreleri ve sperm kalitesi üzerine etkilerinin araştırılması Doç.Dr. Mustafa ÖZ VETERİNER FAKÜLTESİ 68001 Araştırma Projesi Panel Puanı (C)  Kamu Kurum ve kuruluşları tarafından değerlendirilmiş ve desteklenmemiş projeler (TÜBİTAK ARDEB, AB, SANTEZ, KOSGEP, AHİKA, BOREN vb) 68001 Araştırma Projesi
2019-004 İlaç Etken Maddelerinin Yüksek Sıcaklıktaki Çözünürlüğünün İncelenmesi: Çözünürlük Modelleri ve Kromatografik Ayrımlar Prof.Dr. Berkant KAYAN FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 68003-Doktora Projesi 68003-Lisansüstü Tez Projesi
2019-005 Bazı aromatik nitro bileşiklerinin katalitik indirgenmesi için yeni bir biyopolimer destekli paladyum katalizörünün sentezi, karakterizasyonu ve uygulaması Doç.Dr. Talat BARAN FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2019-011 Biyolojik uygulamalar için Bacillus subtilis'in kültür süpernatanı kullanılarak gümüş nanopartiküllerin sentezi ve karakterizasyonu Arş.Gör.Dr. Demet ERDÖNMEZ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2019-012 Şarbon Biyobelirtecinin Tespiti İçin Yeni Bir Sensör Prof.Dr. Fatih ALGI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi Kamu Kurum ve kuruluşları tarafından değerlendirilmiş ve desteklenmiş projeler (TÜBİTAK ARDEB, AB, SANTEZ, KOSGEP, AHİKA, BOREN vb) 68001-Araştırma Projesi
2019-014 Rodamin ve Fenantrolin İkilisinden Oluşan Yeni Bir İyon Belirteci Doç.Dr. Melek PAMUK ALGI SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 68001 Araştırma Projesi Panel Puanı (C)  Kamu Kurum ve kuruluşları tarafından değerlendirilmiş ve desteklenmemiş projeler (TÜBİTAK ARDEB, AB, SANTEZ, KOSGEP, AHİKA, BOREN vb) 68001 Araştırma Projesi
2019-016 Yeni Bir Biyomateryalin Katı Faz Ektraksiyon İçin Kullanım Potansiyelin Değerlendirilmesi Prof.Dr. Mustafa IŞIK MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2019-018 Aksaray Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Altyapısının Oluşturulması Dr.Öğr.Üyesi Caner ÖZTÜRK VETERİNER FAKÜLTESİ 68008-Altyapı Projesi 68008-Altyapı Projesi
2018-063 Tahribatsız deney yöntemleri kullanılarak silo davranışın belirlenmesi ve uyarı sistemlerin tasarlaması Prof.Dr. Mustafa SÖNMEZ MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2018-067 Aksaray ili ortam havasındaki PM2,5 ve PM10'a bağlı metal konsantrasyonlarının ve kaynaklarının belirlenmesi Arş.Gör.Dr. İlker BALCILAR MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2018-013 Dalgalı kanallarda pulsatif akış kullanarak ısı transferinin iyileştirilmesi Prof.Dr. Ünal AKDAĞ MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2018-021 Formaldehitsiz bir laboratuvar mümkün mü? Kanserojenik formaldehit yerine alternatif doğal fiksatiflerin araştırılması Dr.Öğr.Üyesi Hatice YAREN KULOĞLU VETERİNER FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2018-029 Laser ile uzak mesafe kablosuz güç transferi Dr.Öğr.Üyesi Filiz SARI MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2018-040 Tarihi Cami Kubbelerinde Güçlendirme Yöntemlerinin Deneysel Metotlarla İncelenmesi Doç.Dr. Ali URAL MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 68003-Doktora Projesi 68003-Lisansüstü Tez Projesi
2018-028 Silanlanmış Grafen oksit Schiff bazı/Paladyum Kompozit Yapısı Üzerinde Hidrojen Gazı Üretimi Doç.Dr. Didem BALUN KAYAN FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2018-020 Potansiyel Probiyotik Enterococcus Cinsi Bakterilerin Kolesterol Giderim Mekanizmaları ve bsh Gen Analizleri Prof.Dr. Derya ÖNAL DARILMAZ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2018-064 Kanser Hücrelerinde Deksametazon'un BCL-2 ve BID Genleri Üzerine Etkisinin İn-vitro Olarak Araştırılması Dr.Öğr.Üyesi Nazmiye BİTGEN TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2018-003 Farklı akış kanal ve değişik malzemeli membranlarda PEM yakıt hücresinin performansının deneysel optimizasyonu Doç.Dr. Tolga TANER TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2018-007 İki Boyutlu Malzemelerin ab-initio Simülasyonu Doç.Dr. Sibel ÖZCAN FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2018-050 Tüketicilerin Web Arama Bilgisi Temelinde Türkiye'de En Çok Tercih Edilen Otellerin Marka Konumlandırması Prof.Dr. Hülya BAKIRTAŞ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2018-051 Yüksek Yoğunluklu Polietilen Boruların Termoplastik Özelliklerinin Laboratuvar Ortamında  İncelenmesi Prof.Dr. Niyazi Uğur TERZİ MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2018-054 İleri Solar Fotokatalitik Asfalt Uygulamaları ile Egzoz Gazlarının Giderimi Dr.Öğr.Üyesi Hümeyra BOLAKAR TOSUN MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2018-057 Genom Çapı İlişkilendirme Çalışmaları Temelinde Belirlenen Genetik Özelliklerin Çocukluk Çağı Astımı İle İlişkisinin Araştırılması Doç.Dr. Mehmet KARACA FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 68001 Araştırma Projesi Panel Puanı (C)  Kamu Kurum ve kuruluşları tarafından değerlendirilmiş ve desteklenmemiş projeler (TÜBİTAK ARDEB, AB, SANTEZ, KOSGEP, AHİKA, BOREN vb) 68001 Araştırma Projesi
2018-058 Gıda Ambalajlamada Kullanılmak Üzere Gümüş Nanopartikülleri İçeren Kitosan ve Kitosan/Pektin Filmlerinin Hazırlanması, Karakterizasyonları ve Antimikrobiyal Özelliklerinin Belirlenmesi Dr.Öğr.Üyesi Gülen Oytun AKALIN Aksaray Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezi (ASÜBTAM) 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2018-061 ENGELLİ BİREYLER İÇİN İÇ MEKANDA PERDE VE AYDINLATMA ELEMANLARINI, SES KOMUTLARI İLE KONTROL EDECEK DİNAMİK BİR SİSTEMİN TASARLANMASI Prof.Dr. Ayhan ÖZÇİFÇİ MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2018-065 Yüksek Etkinliğe Sahip Yeni Bir Schiff Bazı Polimeri Destekli Pd(II) Katalizörünün Sentezi, Karakterizasyonu ve Suzuki Reaksiyonları vasıtasıyla Biaril Bileşiklerininin Sentezindeki Uygulaması Dr.Öğr.Üyesi Nuray YILMAZ BARAN TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2018-066 Yöresel Peynirlerden İzole Edilen Enterokokların 16S rRNA Sekans Analizi ile Tanımlanması, Vankomisin Dirençliklerinin ve Bazı Gıda Patojenlerine Karşı Antimikrobiyal Aktivitelerinin İncelenmesi Prof.Dr. Mustafa ARDIÇ MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2018-032 ENDÜSTRİYEL YOĞUNLAŞMANIN BÖLGE EKONOMİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Dr.Öğr.Üyesi Arif İĞDELİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 68002-Araştırma Başlangıç Destek Projesi 68002-Araştırma Başlangıç Destek Projesi
2017-038 Aksaray ili ve Çevresinde Yayılış Gösteren Orthoptera (Insecta) Faunasının Belirlenmesi ve Türler Üzerinde Sistematik Çalışmalar Doç.Dr. Abbas MOL SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2017-041 Yeşil yöntem ile sentezlenen altın nanopartiküllerin in vitro etkilerinin incelenmesi Dr. Gamze TAN FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2017-058 Promyelositik Lösemi Hücre Hattında Timokinon'un Sitotoksik, Apoptotik ve Otofajik Etkilerinin İncelenmesi Dr.Öğr.Üyesi Neslihan TEKİN FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2018-006 İki Elektronlu Düşük Boyutlu Nanoyapıların Statik Dipol ve Kuadrupol Kutuplanabilirliğinin Hesaplanması Prof.Dr. Yusuf YAKAR FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2018-010 Nörodejeneratif Bozuklukların Ön Teşhisinde Kullanılabilecek Bir Ajan: Tasarım ve Sentez Prof.Dr. Fatih ALGI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2018-011 Bodipy ve Tb İkilisinden Oluşan Yeni Bir Bileşiğin Tasarımı ve Sentezi Prof.Dr. Fatih ALGI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2018-017 Pirazol türevli iridyum kompleksinin sentezi ve uygulamaları Prof.Dr. Ayfer MENTEŞ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2018-019 İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI TAYİNİNDE KULLANILMAK ÜZERE ESCHERICHIA COLI BASKILANMIŞ YÜZEY PLAZMON REZONANS (SPR) TEMELLİ SENSÖR KİTLERİN GELİŞTİRİLMESİ Dr.Öğr.Üyesi Aykut Arif TOPÇU FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 68002-Araştırma Başlangıç Destek Projesi 68002-Araştırma Başlangıç Destek Projesi
2018-049 Sulardan Fenolik Bileşenlerin Giderilmesine Yönelik İleri Arıtım Proseslerinin Optimizasyonu Dr.Öğr.Üyesi Alper ALVER MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2018-027 Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Rastlantısal Bilim Anlayışlarının Argümantasyon Tabanlı Öğretim ile Geliştirilmesi Doç.Dr. Hasan ÖZCAN EĞİTİM FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2018-034 Ekecik (Ortaköy/Aksaray) Yöresi Su Kaynaklarının Su -- Kaya Etkileşiminin İncelenmesi Prof.Dr. Mustafa AFŞİN MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2018-009 Kesikköprü Demir Cevherleşmelerinin Duraylı İzotop İçeriklerinin ve Yaş Konaklarının Belirlenmesi Dr.Öğr.Üyesi Erkan YILMAZER MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2018-004 Lokal T_0 Yarı Düzgün Yakınsak  Uzaylar Doç.Dr. Ayhan ERCİYES EĞİTİM FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2017-006 XIX. Yüzyılda Osmanlı Topraklarından Rusya'ya Yapılan Göçler Doç.Dr. Eyyub ŞİMŞEK FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 68002-Araştırma Başlangıç Destek Projesi 68002-Araştırma Başlangıç Destek Projesi
2018-052 SÜT SIĞIRLARINDA ABORT NEDENİ "NEOSPORİOSİS" Prof.Dr. İlker ÇAMKERTEN VETERİNER FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2018-031 Değme Metrik Manifoldların Yeni Bir Sınıfı: k-nulluk Dağılımına Sahip Nearly Kosimplektik Manifoldlar Dr.Öğr.Üyesi Mustafa YILDIRIM FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 68002-Araştırma Başlangıç Destek Projesi 68002-Araştırma Başlangıç Destek Projesi
2018-005 "Bilim Ve Sanat Merkezi'ne Başvuran Öğrencilerin Müzik Yetenek Alanına Seçim Sürecinin İncelenmesi Ve Bir Uygulama Önerisi: Aksaray İli Örneği" Dr.Öğr.Üyesi Gülbahar URHAN EĞİTİM FAKÜLTESİ 68002-Araştırma Başlangıç Destek Projesi 68002-Araştırma Başlangıç Destek Projesi
2018-023 Papaveraceae, Asteraceae ve Lamiaceae familyasına ait bazı türlerin meme kanseri hücre hattı üzerinde antikanser etkilerinin belirlenmesi Dr.Öğr.Üyesi Fulya DOĞANER FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2018-026 Probleme Dayalı STEM Yaklaşımı ile Basınç Konusu Öğretiminin Ortaokul 7. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Etkisi Doç.Dr. Hasan ÖZCAN EĞİTİM FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2018-033 Thomas Stevens'ın Around the World on a Bicycle Eserinde Türk Kimliğinin Kültürlerarası Yansımalarının İncelenmesi Dr.Öğr.Üyesi Ömer ÖĞÜNÇ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 68002-Araştırma Başlangıç Destek Projesi 68002-Araştırma Başlangıç Destek Projesi
2018-025 Yeni Kovalent Organik İskelet Yapılarının Sentezi, Karakterizasyonu ve Kuantum Kimyasal Hesaplamaları Dr.Öğr.Üyesi Lalehan AKYÜZ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2017-018 İn Vitro Kültür Ortamına Katılan Meyan Kökü (licorice) Embriyo Üretimi ve Dondurulması Üzerine Etkisi Dr.Öğr.Üyesi Şükrü DURSUN VETERİNER FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2018-039 Petrol fiyatlarının Menkul Kıymetler Piyasasına ve Firma Performansına Etkileri: Türkiye Örneği Dr.Öğr.Üyesi Vasıf ABİOĞLU İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2018-012 Çekme ve Kesme Kırılmasına Göre Tasarlanmış Kirişlerin Dinamik Karakteristiklerinin Deneysel ve Nümerik Olarak Belirlenmesi Prof.Dr. Mehmet Aydın KÖMÜR MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2017-035 Floresin Tabanlı Yeni Bir İyon Belirtecinin Tasarımı Sentezi ve Özellikleri Doç.Dr. Melek PAMUK ALGI SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2017-044 Sosyal Beceri Eğitiminin Öğrenci Hemşirelerde Sosyal Beceri Ve Kişilerarası İlişki Düzeyine Etkisi Dr.Öğr.Üyesi Arzu YÜKSEL SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2017-050 PEYZAJ DESENİ DEĞİŞİMİNE BAĞLI OLARAK GÜRÜLTÜ ANALİZİ VE DEĞERLENDİRMESİ Dr.Öğr.Üyesi Ülgen YENİL MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2017-060 Türkiye'de Konut Piyasasının Makroekonomik Belirleyicileri Dr.Öğr.Üyesi Mümin Atalay ÇETİN İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 68002-Araştırma Başlangıç Destek Projesi 68002-Araştırma Başlangıç Destek Projesi
2018-008 NANO KİMYSALLARIN FENOL/FORMALDEHİT İLE BİRLİKTE POLİMERZASYONU VE ELDE EDİLEN POLİMERLERİN BAZI KİMYASAL VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Doç.Dr. Günay ÖZBAY MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2018-043 Olasılıksal Düşünme ve Problem Çözmeye Yönelik Yansıtıcı Düşünme Becerisi: Ortaokul Öğrencileri Örneği Dr.Öğr.Üyesi Feride ÖZYILDIRIM GÜMÜŞ EĞİTİM FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2018-044 Doğrusal Katılaştırılmış Al-Si-Mg-Ni Ötektik Alaşım Sisteminin Mikroyapı ve Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi Doç.Dr. Yusuf KAYGISIZ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 68002-Araştırma Başlangıç Destek Projesi 68002-Araştırma Başlangıç Destek Projesi
2018-047 İçme Suyu Kaynaklarında Bulunabilen Patojenik Bakterilerin Mikroakışkan Sistemlerde İmpedimetrik Tespiti Öğr.Gör.Dr. İsmail BİLİCAN Aksaray Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezi (ASÜBTAM) 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2018-045 Aksaray İlinde Yetişen Hünnap (Ziziphus jujuba) Meyvesinin Kabuk, İç (pulp) ve Çekirdek Fraksiyonlarının Toplam Fenolik ve Antosiyanin İçeriği ve Antioksidan Aktivitesinin Belirlenmesi Dr.Öğr.Üyesi Aysun YÜCETEPE MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 68002-Araştırma Başlangıç Destek Projesi 68002-Araştırma Başlangıç Destek Projesi
2018-036 Bağlam İçinde Sunulan ve Sunulmayan Olasılık Problemleri Cinsiyete Göre Yanlılık Göstermekte Midir? Dr.Öğr.Üyesi Feride ÖZYILDIRIM GÜMÜŞ EĞİTİM FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2018-015 Alay Han'ın 3B Modelinin İnsansız Hava Aracı (İHA) İle Oluşturulması Prof.Dr. H. Murat YILMAZ MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2017-019 Bortezomibin streptozotocin ile indüklenmiş Tip I diyabet gelişimine ve TLR2/4-NFkB Sinyal yolağına etksinin in vivo hayvan modellerinde araştırılması Prof.Dr. Kamile ÖZTÜRK FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2017-027 Aksaray İlinin Astragalus L.(Fabaceae) Cinsine Ait Türlerin Tespiti ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Analizi Doç.Dr. Seher Karaman ERKUL FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2018-030 6. Sınıf Elektriğin İletimi Konusunun Şarkılarla Öğretiminin Akademik Başarıya Etkisi Prof.Dr. Süleyman TARMAN EĞİTİM FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2018-048 Tüketici Karar Alma Davranışlarının Çıpalama Etkisi Açısından İncelenmesi Dr.Öğr.Üyesi Fatma Zişan KARA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 68002-Araştırma Başlangıç Destek Projesi 68002-Araştırma Başlangıç Destek Projesi
2018-038 İşletmelerin Çevresel Duyarlılıkları ve Eko-Girişimcilik Yönelimleri Dr.Öğr.Üyesi Leyla İÇERLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 68002-Araştırma Başlangıç Destek Projesi 68002-Araştırma Başlangıç Destek Projesi
2018-018 Yüksek Öğretimde Marka Kişiliği Kavramı: Aksaray Üniversitesi Marka Algısı Üzerine Bir İnceleme Dr.Öğr.Üyesi Vildan GÜLPINAR DEMİRCİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 68002-Araştırma Başlangıç Destek Projesi 68002-Araştırma Başlangıç Destek Projesi
2017-053 B^-1-konveks fonksiyonlar için kesirli integral içeren Hermite-Hadamard eşitsizlikler Dr.Öğr.Üyesi İlknur YEŞİLCE FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 68002-Araştırma Başlangıç Destek Projesi 68002-Araştırma Başlangıç Destek Projesi
2018-024 Koyunların fibrinli bronkopnömonilerinde akciğer dokusunda Cylooxygenase-2 (COX-2), High-mobility group box 1 protein (HMGB1) ve CD68 ekspresyonunun belirlenmesi Dr.Öğr.Üyesi Orhan YAVUZ VETERİNER FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2018-022 Süt sığırcılığı işletmelerinde bovine viral diarrhoea virus enfeksiyonunun izlenmesi Prof.Dr. Hikmet ÜN VETERİNER FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2018-046 Tüketicilerin İçgüdüsel ve Kompülsif Satın Alma Davranışı ile Duygusal Zeka Arasındaki İlişki Dr.Öğr.Üyesi Sevilay USLU DİVANOĞLU İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 68002-Araştırma Başlangıç Destek Projesi 68002-Araştırma Başlangıç Destek Projesi
2017-010 RADAR Uydu Görüntüleri Kullanılarak Kar Hacminin Tahmin Edilmesi Prof.Dr. Semih EKERCİN MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2016-056 Türkiye'deki Yeraltı Kömür Ocağı Havzalarının Bulanık AHP ve Bulanık TOPSIS Yöntemleri ile Risk Temelli Sınıflandırılması Prof.Dr. Mehmet SARI MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2017-036 Disilenür ile küçük molekül aktivasyonu Dr.Öğr.Üyesi Cem Burak YILDIZ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2017-037 Anımsama Terapisinin Huzurevinde Yaşayan Yaşlı Bireylerin Uyku Kalitesine Etkisi Dr.Öğr.Üyesi Güler DURU AŞİRET SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2017-039 Neonatal ishalli buzağıların Aksaray Bölgesinde anlık dağılımının belirlenmesi Doç.Dr. Ali Evren HAYDARDEDEOĞLU VETERİNER FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2017-040 PİYANO EĞİTİMİ İÇİN HAPTİK ELDİVEN GELİŞTİRİLMESİ VE ETKİLİLİĞİNİN SINANMASI Dr.Öğr.Üyesi Ferhat Kadir PALA EĞİTİM FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2017-042 Tekstil Boyalarının Nanopartiküller Kullanılarak Sonokatalitik Proses ile Giderilmesi Prof.Dr. Berkant KAYAN FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2017-043 Koroner Anjiografi İşlemi Sırasında Dinletilen Müziğin Kaygı ve Fizyolojik Parametrelere Etkisi Dr.Öğr.Üyesi Funda ÇETİNKAYA SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2017-045 Ekzojen Melatonin Uygulamasının Domates Bitkisinde Fenolik Madde Miktarı ve GABA İçeriği Üzerine Etkilerinin İncelenmesi Dr.Öğr.Üyesi Fazilet Özlem ÇEKİÇ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2017-046 PS-g-Plina-PEG Kaplı Manyetik Nanopartiküllerin Biyomedikal Uygulamalar için Hazırlanması ve Değerlendirilmesi Doç.Dr. Zeynep KARAHALİLOĞLU FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2017-047 Mikrodalga Yardımlı Bifenil Bileşiklerinin Sentezi İçin Yeni Bir Biyopolimer Destekli Pd(II) Katalizörü: Sentezi, Karakterizasyonu ve Uygulaması Dr. Talat BARAN FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2017-048 Kalecki: Keynes'in Gölgesinde Kalmış Bir Yıldız Dr.Öğr.Üyesi Hüsnü BİLİR İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 68002-Araştırma Başlangıç Destek Projesi 68002-Araştırma Başlangıç Destek Projesi
2017-051 Popüler Bilim Kitapları Etkili Bir Öğretim Aracı Olarak Kullanılabilir Mi? Dr.Öğr.Üyesi Barış EROĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ 68002-Araştırma Başlangıç Destek Projesi 68002-Araştırma Başlangıç Destek Projesi
2017-052 Sodyum Pirition (Sodyum Omadin)'nin Sazan Balıklarında (Cyprinus carpio L.1758) Toksikolojik Etkilerinin Hematolojik, Hormonal, Antioksidan ve Histopatolojik Yönden İncelenmesi Prof.Dr. İbrahim ÖRÜN FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2017-054 Türkiye'deki Çiftlik Hayvanlarından İzole Edilecek Mycobacterium Bovis İzolatlarının Spoligotiplendirilerek Genotipik Dağılımlarının Ve Olası Paternlerin Araştırılması Dr.Öğr.Üyesi Meriç Lütfi AVSEVER ESKİL MESLEK YÜKSEK OKULU 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2017-055 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda Öğrenim Gören Öğrencilerin Pozitif ve Negatif Duygu, Sürekli Umut ve Yaşam Doyum Düzeylerinin İncelenmesi Prof.Dr. Hüseyin ÜNLÜ BEDEN EĞİTİMİ SPOR YÜKSEKOKULU 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2017-056 Evsel atık sulardan Lemna-kitosan bazlı mikrobiyal yakıt hücresi prototipleri kullanarak biyoelektrik üretimi Doç.Dr. Onur Can TÜRKER FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2017-057 Tavuk etlerinde Salmonella spp. varlığının araştırılması Doç.Dr. Zeki ARAS VETERİNER FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2017-059 EĞRİ MİNARENİN 3B MODELİNİN İNSANSIZ HAVA ARACI (İHA) İLE OLUŞTURULMASI Dr.Öğr.Üyesi Kemal YURT MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2016-020 Tek tabaka grafen (SLG) için elektron-elektron saçılmasının elektronik taşınım özellikleri üzerine etkisinin Monte Carlo yöntemi ile incelenmesi Dr.Öğr.Üyesi Meryem Derya ÖZDEMİR FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 68002-Araştırma Başlangıç Destek Projesi 68002-Araştırma Başlangıç Destek Projesi
2017-029 Zn2NX (X = Cl, Br, I) Bileşiklerinin Örgü Termal İletkenliklerinin İncelenmesi Doç.Dr. Hacı ÖZIŞIK EĞİTİM FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2017-008 Aksaray Malaklısının Testis Morfometrik Ölçümleri ve Sperma Sulandırıcısına Eklenen Antioksidanların Çözüm Sonu Spermatolojik Parametrelere Etkisi Dr.Öğr.Üyesi Caner ÖZTÜRK VETERİNER FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2017-030 Furan Türevli Bileşiklerin Diels-Alder Halkalaşma Reaksiyonlarına Koruyucu Grupların Etkisi Dr.Öğr.Üyesi Muhsin KARAARSLAN FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2017-022 Somut Modellerle Yapılan Mikroöğretim Uygulamalarının Somut Model Kullanımına Yönelik Özyeterliğe  ve Somut Model Kullanım Becerilerine Etkisi Dr.Öğr.Üyesi Melihan ÜNLÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2017-007 AKSARAY İLİNDE OYA EL SANATI VE DİLİ Dr.Öğr.Üyesi Murat ALTUĞ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 68002-Araştırma Başlangıç Destek Projesi 68002-Araştırma Başlangıç Destek Projesi
2017-031 İnsan Kaynaklı Laktik Asit Bakterilerinin Tanımlanması ve Probiyotik Olarak Kullanılma Potansiyellerinin Belirlenmesi Doç.Dr. Meltem AŞAN ÖZÜSAĞLAM FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2017-020 YEMEKHANE ATIKLARINDAN BİYOGAZ ELDESİ Dr.Öğr.Üyesi Gamze SÖNMEZ MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2017-026 Aksaray-Niğde Bölgesindeki Evaporitlerin ASTER Uydu Görüntüleri ile Haritalanması Dr.Öğr.Üyesi Esra GÜRBÜZ MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2017-033 Permeatin Fermente Sucukların Kimyasal, Fiziksel ve Mikrobiyolojik Özelliklerine Etkisinin Araştırılması Prof.Dr. Özen ÖZBOY ÖZBAŞ MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2017-028 Manyetik Alan İçerisindeki Küresel Nokta Yapıların Lineer ve Nonlineer Optiksel Özelliklerinin Hesaplanması Prof.Dr. Yusuf YAKAR FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2017-023 İHA Yardımı İle Magmatik Kayaların Sınıflandırılabilirliğinin Araştırılması Doç.Dr. Ferruh YILMAZTÜRK MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2017-049 Borik Asidin Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) nın Kan Parametreleri Ve Hematolojik Değerleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması Doç.Dr. Tahir KARAŞAHİN VETERİNER FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2017-016 Apoptozis ve Hücre Döngüsü ile İlişkili İlaç Dirençliliğinin, Bortezomib Dirençli Multiple Myoloma Kanser Hücre Hatlarında Analizi Doç.Dr. Emine ÖKSÜZOĞLU FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2017-034 Türkiye Körfarelerinin Farklı Kromozom Formlarında Y Kromozom Dizi Varyasyonları Doç.Dr. Tolga KANKILIÇ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2016-004 Okul Öncesi Dönemde Erken Öğrenme Becerileri ile Sosyal Duygusal Öğrenme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Doç.Dr. Şükran KILIÇ EĞİTİM FAKÜLTESİ 68003-Yüksek Lisans  Projeleri 68003-Lisansüstü Tez Projesi
2016-049 AKSARAY ŞARTLARINDA ÇÖREKOTUNUN (Nigella sativa L.) DEĞİŞİK EKİM ZAMANLARINDA VERİM VE BİYOKİMYASAL KOMPOZİSYONUN FARKLI ANALİZLERLE BELİRLENMESİ Dr.Öğr.Üyesi Mehmet Fuat GÜLHAN TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2017-014 AKSARAY TARIM ARAZİLERİNDE BAZI KİRLETİCİLERİN  TESPİTİ Prof.Dr. Fatma GÜRBÜZ MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2016-006 Astronomi Dersinin Teknoloji Destekli Yürütülmesinin Öğrencilerin Astronomi Kavramlarını Algılama Düzeyine ve Astronomi'ye Yönelik Tutumuna Etkisi Dr.Öğr.Üyesi Hülya ERTAŞ EĞİTİM FAKÜLTESİ 68003-Yüksek Lisans  Projeleri 68003-Lisansüstü Tez Projesi
2016-005 KONYA-KARAPINAR BÖLGESİNDEKİ GÜNCEL KARSTİK OBRUKLARIN RADAR UYDU FOTOĞRAFLARI KULLANILARAK OLUŞUM MEKANİZMASI VE HİDROJEOLOJİK ÖZELLİKLERİ İNCELENMESİ Prof.Dr. Hatim ELHATİP MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 68003-Doktora Projesi 68003-Lisansüstü Tez Projesi
2015-077 SARICAKAYA (ESKİŞEHİR) MAGMATİK KOMPLEKSİNİN PETROLOJİK İNCELENMESİ Dr.Öğr.Üy. Bahattin GÜLLÜ MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 68003-Doktora Projesi 68003-Lisansüstü Tez Projesi
2015-005 Bölgesel Kalkınmada Umumi Müfettişliklerin Rolü Prof.Dr. Erşan SEVER İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 68003-Doktora Projesi 68003-Lisansüstü Tez Projesi
2017-013 Dizel Motorlarda Yakıt Olarak Biyodizel Kullanımı ve Dezavantajlarının Çözümü İçin Alkol İlavesi Dr.Öğr.Üyesi İlker ÖRS TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2017-021 MÜSABAKA DÖNEMİ SÜRESİNCE UYGULANAN MAKSİMAL YOĞUNLUKLU BECERİ TABANLI ANTRENMANLARIN YARI ELİT ERKEK BASKETBOLCULARIN FİZİKSEL PERFORMANSLARINA ETKİSİ Doç.Dr. Mustafa KARAHAN BEDEN EĞİTİMİ SPOR YÜKSEKOKULU 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2017-009 Şeker Pancarı Yaprağı Özütlerinin Balık Sperm ve Kan Parametreleri Üzerine Etkileri Dr.Öğr.Üyesi Burak Evren İNANAN ESKİL MESLEK YÜKSEK OKULU 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2017-015 Amonyağa Maruz Bırakılan Sazan (Cyprinus carpio, 1758 L.) Balıklarındaki Hematolojik, Antioksidan, Hormonal ve Histopatolojik Etkilerine Gilaboru (Viburnum opulus L.) Bitki Özütünün Terapötik Etkisinin İncelenmesi Dr.Öğr.Üyesi Kenan ERDOĞAN FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2017-001 Sosyal Medyada Arkadaşlık Kabulü ve Arkadaşlıktan Çıkarmanın Belirleyicileri Üzerine Deneysel Bir Tasarım Doç.Dr. Hülya BAKIRTAŞ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 68003-Yüksek Lisans  Projeleri 68003-Lisansüstü Tez Projesi
2017-004 Sigara bağımlılığını etkileyen demografik ve psikososyal faktörlerin belirlenmesi Doç.Dr. Ümit MORSÜNBÜL EĞİTİM FAKÜLTESİ 68002-Araştırma Başlangıç Destek Projesi 68002-Araştırma Başlangıç Destek Projesi
2017-011 Selüloz Schiff bazı destekli Pd(II) ve Pt(II) komplekslerinin sentezi ve katalitik performanslarının araştırılması Prof.Dr. Ayfer MENTEŞ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2017-003 Tuz Gölü'nün Şereflikoçhisar Kalkınmasına Katkısının Disiplinlerarası Bakış Açısıyla Araştırılması ve Potansiyel Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı Hakkında Çözüm Önerileri Dr.Öğr.Üyesi Meltem Keskin KÖYLÜ ŞEREFLİKOÇHİSAR UYGULAMALI TEK. VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU 68002-Araştırma Başlangıç Destek Projesi 68002-Araştırma Başlangıç Destek Projesi
2017-012 Darbeler ve Ekonomik Dalgalanmalar: Türkiye Örneği Prof.Dr. İbrahim BAKIRTAŞ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2015-102 Bor Katkılı Bizmut-Oksit-Alümina Nano Fiberlerin Dielektrik Özelliklerinin İncelenmesi Doç.Dr. Arif BAŞTUĞ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2016-046 Reaktif Kırmızı 198 ve Metilen Mavi Boyar Maddelerinin Fotokatalitik ve Sonokatalitik Olarak Giderilmesi Prof.Dr. Mustafa IŞIK MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2017-024 Çocukluk-Çağı Astım Etiyolojisi ile İlişkili Genetik Özelliklerin Türk Hastalarda Astım Fenotipine  Poligenik Etkisinin Araştırılması Doç.Dr. Şefayet KARACA SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2015-095 Akmezar  (Aksaray) ofiyolitinin jeolojisi ve jeokimyasal özelliklerinin incelenmesi Dr.Öğr.Üyesi Mustafa YILDIZ MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2017-005 ÇOCUK ŞARKILARININ DEĞERLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Dr.Öğr.Üyesi Betül KERAY DİNÇEL EĞİTİM FAKÜLTESİ 68002-Araştırma Başlangıç Destek Projesi 68002-Araştırma Başlangıç Destek Projesi
2017-032 Farklı hayvansal ve bitkisel yağ katkılarının kitosan filmlerin fizikokimyasal, mekanik, antimikrobiyal ve antioksidan özelliklerine etkisi Dr.Öğr.Üyesi Lalehan AKYÜZ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2016-035 Türbülans Parametrelerinin Açık Kanal, Akarsu ve benzeri doğal ortamlarda değişiminin araştırılması. Doç.Dr. Ömer KÖSE MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2016-034 Grafen ile Modifiye Edilmiş Camsı Karbon Elektrot Üzerinde Hidrojen Gazı Üretimi Doç.Dr. Didem BALUN KAYAN FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2016-031 Düşük güçlü yenilenebilir enerji sistemleri için çok seviyeli evirici tasarım ve üretimi Doç.Dr. Yunus UZUN MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2016-053 Bariyer altı enerji değerlerinden bariyer üstü enerji değerlerine kadar nükleer reaksiyonların geçiş süreçlerinin araştırılması. Doç.Dr. Sezgin AYDIN FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 68004-İşbirliği Projesi 68004-İşbirliği Projesi
2016-042 Elektrokoagülasyon Yöntemiyle Sulardan Arsenik Giderimi Dr.Öğr.Üyesi İsmail ŞİMŞEK MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2016-051 Aksaray Üniversitesince Özgün Seramik Tasarımların Oluşturulması, Yapılacak Sanatsal Etkinliklerle Üniversitenin ve Aksaray İlinin Tanıtımına Katkı Sağlanması Dr.Öğr.Üyesi Banu DAVUN EĞİTİM FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2017-025 Farklı oranlarda ketencik tohumu yağı kullanılarak üretilen kitosan temelli filmlerin antimikrobiyal ve antioksidan özelliklerinin belirlenmesi Dr.Öğr.Üyesi Mehtap GÜRSOY GÜZELYURT MESLEK YÜKSEKOKULU 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2016-009 Sosyo-Bilimsel Konuların Öğretimine Yönelik Geliştirilen Bir Modelin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bu Konuları Öğretme Algılarına Ve Alan Bilgileri Üzerine Etkisi Prof.Dr. Süleyman YILMAZ EĞİTİM FAKÜLTESİ 68003-Doktora Projesi 68003-Lisansüstü Tez Projesi
2016-001 Kalebalta (Aksaray) Civarında Yüzeyleyen Mafik-Felsik Magmatik Kayaların Kökensel İlişkilerinin Petro-kimyasal ve Spektroskopik Olarak İncelenmesi Dr.Öğr.Üy. Bahattin GÜLLÜ MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 68003-Yüksek Lisans  Projeleri 68003-Lisansüstü Tez Projesi
2016-010 İçme Sularından Organik ve İnorganik Maddelerin Membran Filtrasyon Yöntemiyle Giderimi Prof.Dr. Levent ALTAŞ MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 68003-Yüksek Lisans  Projeleri 68003-Lisansüstü Tez Projesi
2015-094 TAHAR-GÜZELÖZ YÖRELERİNDE (NEVŞEHİR) YÜZEYLENEN DİATOMİTLERİN PALEOORTAMSAL ÖZELLİKLERİ VE ENDÜSTRİYEL HAMMADDE OLARAK KULLANIM ALANLARI Prof.Dr. Ayşegül YILDIZ MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2015-040 Türkiye Gomphocerus Thunberg, 1815 (Orthoptera: Acrididae: Gomphocerinae) cinsinin morfoloji ve ses karakterleri ile revizyonu Doç.Dr. Abbas MOL GÜZELYURT MESLEK YÜKSEKOKULU 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2015-010 KİMYASAL OLARAK MODİFİYE EDİLMİŞ DOĞAL VE SENTETİK REÇİNELERİN HAZIRLANMASI VE SULU ORTAMDAN Ge(IV) GERİ KAZANIMINDA KULLANIM ŞARTLARININ ARAŞTIRILMASI Doç.Dr. Nuri ÜNLÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2015-100 Okul Yönetiminde Teori ve Uygulamanın Birleştirilmesi ve Okulların Geliştirilmesi Projesi Dr.Öğr.Üyesi Kamil YILDIRIM EĞİTİM FAKÜLTESİ 68004-İşbirliği Projesi 68004-İşbirliği Projesi
2016-052 Akut Sürede Sodyum Pirition (Sodyum Omadin) Uygulanan Sıçanlarda Hormonal, Hematolojik ve Histopatolojik İncelenmesi Doç.Dr. Hüseyin POLAT FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2016-007 İş Makineleri Yüzey Boyalarına Nanopartikül Katılması ve Boya Özelliklerine Etkilerinin İncelenmesi Dr.Öğr.Üyesi Fazliye KARABÖRK MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 68003-Yüksek Lisans  Projeleri 68003-Lisansüstü Tez Projesi
2016-025 Problem Çözümüne Kavramsal/İşlemsel Yaklaşım Ölçeği'nin Geliştirilmesi Dr.Öğr.Üyesi Feride ÖZYILDIRIM GÜMÜŞ EĞİTİM FAKÜLTESİ 68002-Araştırma Başlangıç Destek Projesi 68002-Araştırma Başlangıç Destek Projesi
2016-016 İmmobilize Metal İyon Etkileşimi ile Kopolimerik Nanoyapılar Üzerine Katalaz İmmobilizasyonu Dr.Öğr.Üyesi Tülden İNANAN FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 68002-Araştırma Başlangıç Destek Projesi 68002-Araştırma Başlangıç Destek Projesi
2016-033 Vakum Metalize Yöntemiyle Alüminyum Kaplanan Farklı Plastik Reflektörlerin Bir Ameliyathane Tavan Lambasının LED Modülündeki Reflektif Performansının İncelenmesi Prof.Dr. Necmettin ŞAHİN MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2015-084 Akkaraman koyunlarında yaşa ve cinsiyete bağlı olarak bazı biyokimyasal ve hematolojik parametrelerin araştırılması Dr.Öğr.Üyesi Neşe Hayat AKSOY VETERİNER FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2015-099 Okul öncesi Dönemdeki Çocukların İlkokula Hazır Olma Durumlarının İncelenmesi, DIAL 4 Ölçme Aracının Türkiye'ye Uyarlanma Çalışması Dr.Öğr.Üyesi Hatice Gozde ERTÜRK KARA EĞİTİM FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2016-036 Güzelyurt (Aksaray)-Narköy ve Bozköy (Niğde) Arasında Kalan Bölgenin Vejetasyonunun Bitki Ekolojisi ve Bitki Sosyolojisi Yönünden Araştırılması Arş.Gör.Dr. Nihal KENAR FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2016-054 Tuz Gölü Çevresindeki Halofit Endemik Türlerin Fitoremediasyonda Kullanımı: Hypericum salsugineum Robson & Hub.-Mor örneği Dr.Öğr.Üyesi Aynur DEMİR TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2016-038 İlaç Etken Maddelerinin Yüksek Sıcaklık Sıvı Kromatografisi ile Ayrılması Doç.Dr. Berkant KAYAN FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2016-055 Terapötik etkili olduğu düşünülen bitki ekstraktlarının Anti-Quorum Sensing, Antibiyofilm ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin Araştırılması Arş.Gör.Dr. Demet ERDÖNMEZ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2016-048 Manyetik Alan İçerisindeki Küresel Quantum Dotun Elektronik Yapısının İncelenmesi Prof.Dr. Yusuf YAKAR FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2016-029 KONYA KAPALI HAVZASI KURAKLIK MODELLEMESİ Doç.Dr. Mehmet Ali HINIS MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2016-047 Öklid ve Lorentz Uzaylarında Çatılar ve Geometrik İlişkileri Dr.Öğr.Üyesi Pelin TEKİN FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2016-028 Polystyrene-polysoyaoil-diethyl amino ethyl (PSPSYox-DEA) Nanopartiküllerin Meme Kanseri Tedavisi İçin Etkinliğinin Araştırılması Dr. Zeynep KARAHALİLOĞLU FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2016-040 LİSANSÜSTÜ EĞİTİM İÇİN OPTİMİZASYON YAZILIMI TİPİ Dr.Öğr.Üyesi Nurullah UMARUSMAN İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2016-045 Tavuklarda Enfeksiyöz Laringotraheitis hastalığının Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile tanısında parafine gömülü dokuların kullanımının araştırılması Dr.Öğr.Üyesi Orhan YAVUZ VETERİNER FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2016-027 Bor mineralinin Gökkuşağı alabalığının (Oncorhynchus mykiss) büyüme performansına etkileri Dr.Öğr.Üyesi Mustafa ÖZ VETERİNER FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2016-037 Yeni süperiletkenler NbRuB, TaRuB ve NbOsB bileşiklerinin kararlılıklarının belirlenmesi Prof.Dr. Engin DELİGÖZ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2016-044 İnsansız Hava Aracı Verileri İle Aksaray Üniversitesi Kampüsünün Üç Boyutlu Modelinin Oluşturulması Prof.Dr. H. Murat YILMAZ MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2016-015 Bor (B), Arsenik (As) ve Mangan (Mn) içeren atık suların biyoremediasyonu için inovatif, çevre dostu ve ucuz Lemna-biyopolimer bazlı eko-teknolojik metodun kullanılma potansiyelinin araştırılması Arş.Gör.Dr. Onur Can TÜRKER FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 68002-Araştırma Başlangıç Destek Projesi 68002-Araştırma Başlangıç Destek Projesi
2016-024 Silasiklopropiliden ve silasiklopropilidenoid yapılarının silaallen birimlerine halka açılma mekanizmaları üzerine sübstitüent, solvent ve dimerizasyon etkisinin teorik yöntemlerle incelenmesi Arş.Gör.Dr. Cem Burak YILDIZ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 68002-Araştırma Başlangıç Destek Projesi 68002-Araştırma Başlangıç Destek Projesi
2016-018 Destek P(HEMA-VPBA) Kriyojel Membran Kolonların Hazırlanması  ve HRP enzimine karşı adsorpsiyon davranışının belirlenmesi Arş.Gör.Dr. Gözde BAYDEMİR PESİNT FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 68002-Araştırma Başlangıç Destek Projesi 68002-Araştırma Başlangıç Destek Projesi
2016-021 Yeni bir kitosan Schiff baz destekli Pd(II) katalizörünün, katalitik etkinliğinin Suzuki çapraz kenetlenme reaksiyonlarında mikrodalga ısıtma tekniği kullanılarak araştırılması Dr. Talat BARAN FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 68002-Araştırma Başlangıç Destek Projesi 68002-Araştırma Başlangıç Destek Projesi
2016-023 BaSi6 Bileşiğinin Kristal Yapı Tahmini Yöntemleri ile incelenmesi Doç.Dr. Engin ATEŞER FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 68002-Araştırma Başlangıç Destek Projesi 68002-Araştırma Başlangıç Destek Projesi
2016-022 Yeni Tür Azometin Grubu İçeren Polifenol Sentezi, Karakterizasyonu ve Bazı Özelliklerinin İncelenmesi Dr. Nuray YILMAZ BARAN FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 68002-Araştırma Başlangıç Destek Projesi 68002-Araştırma Başlangıç Destek Projesi
2015-096 ÖĞRETMENLERİN DERECELİ PUANLAMA ANAHTARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ Dr.Öğr.Üyesi Perihan GÜNEŞ EĞİTİM FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2015-090 Tasarruflu lambaların şebeke üzerindeki bozucu etkilerinin azaltılması Dr.Öğr.Üyesi Yunus UZUN MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2015-073 Multiple Myeloma Kanser Hücrelerinde Bortezomibe Karşı Oluşan İlaç Direnç Mekanizmasının Araştırılması Dr.Öğr.Üyesi Emine ÖKSÜZOĞLU FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 68003-Doktora Projesi 68003-Lisansüstü Tez Projesi
2014-024 Katalitik Ozonlama İşlemi ile Sulardan Trihalometan (THM) Öncüleri Gideriminin Araştırılması
Investigation on the Removal of THM Precursors by Catalytic Ozonation Processes
Dr.Öğr.Üyesi Ahmet KILIÇ MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2014-029 ORTAKÖY-ÇİFTEVİ (AKSARAY) YÖRESİ METAMORFiK BiRiMLERiN VE ?S? TİPİ MAGMATİTLERİN JEOLOJİSİ VE JEOKİMYASAL İNCELEMESİ Dr.Öğr.Üyesi Mustafa YILDIZ MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 68003-Doktora Projesi 68003-Lisansüstü Tez Projesi
2015-071 Buğday Kepeği ve Şeker Pancarı Lifinin Tarhana Kalitesine Etkisi Prof.Dr. Özen ÖZBOY ÖZBAŞ MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 68003-Yüksek Lisans  Projeleri 68003-Lisansüstü Tez Projesi
2015-067 Şekil Hatırlamalı Co-Ni-Al-Si Alaşımında Soğutma Hızı Etkileri Doç.Dr. Murat ESKİL FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 68003-Yüksek Lisans  Projeleri 68003-Lisansüstü Tez Projesi
2015-068 Bazı Doğal Sakkaritlerin Yara İyileşme Sürecini Destekleyici Olarak Potansiyel Kullanımı Dr.Öğr.Üyesi Rukiye BORAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2015-034 KENTSEL DÖNÜŞÜMDE ÖNCELİKLİ ALAN ÖNERİLERİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ YAKLAŞIMI İLE BELİRLENMESİ, AKSARAY ÖRNEĞİ Dr.Öğr.Üyesi Münevver Özge BALTA MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2015-066 Kriyojenik Isıl İşlem Süresinin Şekil Hatırlamalı CoNiAlSi Alaşımında Martensitik Faz Dönüşümü Üzerine Etkileri Doç.Dr. Murat ESKİL FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 68003-Yüksek Lisans  Projeleri 68003-Lisansüstü Tez Projesi
2015-052 Kıl keçilerinde bazı hematolojik ve biyokimyasal kan parametreleri Doç.Dr. Tahir KARAŞAHİN VETERİNER FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2015-050 Katalitik Ozonlama İşlemi ile Sulardan Dezenfeksiyon Yan Ürünleri (DYÜ) Öncüleri Gideriminin Araştırılması Dr.Öğr.Üyesi Ahmet KILIÇ MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 68003-Doktora Projesi 68003-Lisansüstü Tez Projesi
2015-051 Gryllotalpa gryllotalpa'dan Elde Edilmiş Kitosanın Antimikrobial ve Antioksidan Aktivitelerinin Araştırılması Dr.Öğr.Üyesi Meltem Aşan ÖZÜSAĞLAM FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2015-016 Çiğ Sütün Mikrobiyal Özellikleri Üzerine Laktoferrinin Etkisinin Belirlenmesi Dr.Öğr.Üyesi Ayhan DURAN MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 68003-Yüksek Lisans  Projeleri 68003-Lisansüstü Tez Projesi
2015-043 Mikroalgal Batık Membran Fotobiyoreaktör ile Biyokütle Üretimi ve Nütriyent Giderimi Prof.Dr. Mustafa IŞIK MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 68003-Doktora Projesi 68003-Lisansüstü Tez Projesi
2015-038 Karboksimetilkitosan İmin Paladyum Katalizli Suzuki Çapraz Bağlama Tepkimesi ile Biaril Sentezi Prof.Dr. Ayfer MENTEŞ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 68003-Yüksek Lisans  Projeleri 68003-Lisansüstü Tez Projesi
2015-036 İletken Polimer/Metal Nanokompozit Yapılarla Modifiye Edilmiş Kalem Grafit Elektrot Üzerinde Elektrokatalitik Hidrojen Üretimi Dr.Öğr.Üyesi Didem BALUN KAYAN FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 68003-Yüksek Lisans  Projeleri 68003-Lisansüstü Tez Projesi
2015-021 Sulardan Doğal Organik Madde ve Metabolitlerin Gideriminin İncelenmesi Doç.Dr. Levent ALTAŞ MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 68003-Doktora Projesi 68003-Lisansüstü Tez Projesi
2015-011 Lactobacillus sp. Cinsine Ait Farklı Probiyotik Türlerin Oksalat (Böbrek Taşı) Degredasyonu ve Eksopolisakkarit Üretimleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi Doç.Dr. Derya ÖNAL DARILMAZ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2016-043 Mobil ve Yersel Lidar Sistemlerinin Kaya Bloklarının Hacim Hesaplanmasında Kullanımı ve Doğruluklarının Karşılaştırılması: Yaprakhisar, Aksaray İli Örneği Dr.Öğr.Üyesi Müge AĞCA MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2016-013 Makro İhtiyati Politikalar:Teori ve Uygulamalar Prof.Dr. İbrahim BAKIRTAŞ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 68003-Doktora Projesi 68003-Lisansüstü Tez Projesi
2016-030 7 W gücü ile çalışan Pt katalizörlü PEM yakıt hücresinde performans ve verimlilik ile ilgili iyileştirmeler ve çok ölçekli modelleme - simülasyonların geliştirilmesi Dr.Öğr.Üyesi Tolga TANER TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2015-014 Cumhuriyet Dönemi İlköğretim ve Ortaöğretim Fen Programlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi Dr.Öğr.Üyesi Hasan ÖZCAN EĞİTİM FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2016-014 Yarı-Heusler NbCoSb Bileşiğinin Ab-initio yöntemlerler incelenmesi Doç.Dr. Havva ÖZIŞIK FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 68002-Araştırma Başlangıç Destek Projesi 68002-Araştırma Başlangıç Destek Projesi
2016-032 Farklı molekül ağırlıklı kitosanların antioksidan ve Diabetes mellitus ile ilişkili bazı enzimlerin inhibisyon özelliklerinin araştırılması Doç.Dr. Yavuz Selim ÇAKMAK FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2015-018 Büyükbaş Hayvan Atıklarının, Yemek Atıklarının ve Arıtma Çamurlarının Biyokimyasal Metan Potansiyellerinin (BMP) Araştırılması Dr.Öğr.Üyesi Melayib BİLGİN MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2016-008 Spora Katılımın Ortaöğretim Öğrencilerinin Akademik Başarılarına ve Öz-yeterliklerine Etkisi Doç.Dr. Hüseyin ÜNLÜ BEDEN EĞİTİMİ SPOR YÜKSEKOKULU 68003-Yüksek Lisans  Projeleri 68003-Lisansüstü Tez Projesi
2016-003 Çıyanın Farklı Vücut Kısımlarından Orjinal Yapı Korunarak Biyoteknolojik Uygulamalar İçin İki ve Üç Boyutlu Nano Kitin Üretimi Doç.Dr. Murat KAYA FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 68003-Yüksek Lisans  Projeleri 68003-Lisansüstü Tez Projesi
2015-028 Kesikköprü (Bala-Ankara) Demir-Oksit Cevherleşmelerinin Jeokimyası ve Radyojenik İzotop Sistematiği Dr.Öğr.Üyesi Erkan YILMAZER MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2015-025 Aksaray ve Komşu İllerde İlgili Kamu Kurumlarının Güvenli Hayvan Kurtarma  Kapasitelerinin Belirlenmesi ve Geliştirilmesi Prof.Dr. Halil SELÇUKBİRİCİK VETERİNER FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2015-022 Koyun ve Keçilerde Border Desease (BD) ve Bovine Viral Diarrhea (BVD) virüslerinin serolojik araştırılması. Dr.Öğr.Üyesi Gaye BULUT VETERİNER FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2016-017 Y Kuşağının Satın Almada Ailelerini Etkileme Stratejileri Doç.Dr. Hülya BAKIRTAŞ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 68002-Araştırma Başlangıç Destek Projesi 68002-Araştırma Başlangıç Destek Projesi
2016-019 Leibniz Çaprazlanmış Modüllerin ve Topolojik Leibniz Çaprazlanmış Modüllerin Örtüleri Dr.Öğr.Üyesi Tunçar ŞAHAN FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 68002-Araştırma Başlangıç Destek Projesi 68002-Araştırma Başlangıç Destek Projesi
2016-026 Ortaokul (7. ve 8.Sınıf)  Öğrencilerinin Sürdürülebilir Kalkınmanın Bileşenleriyle İlgili Zihinsel Şemalarının Belirlenmesinin Ekolojik Ayak İzinin Azaltılması Üzerine Etkisi Doç.Dr. Özgül KELEŞ EĞİTİM FAKÜLTESİ 68003-Yüksek Lisans  Projeleri 68003-Lisansüstü Tez Projesi
2014-025 Opuntia ficus-indica (L.) Mill. Kladotlarının Gıda ve Yem Katkısı Olarak Kullanım Potansiyelinin Kimyasal ve Biyolojik Açıdan Araştırılması Dr.Öğr.Üyesi Meltem Aşan ÖZÜSAĞLAM FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2014-033 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN VE YEREL HALKIN ÜNİVERSİTE VE KENT ALGISI: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ-KENT ENTEGRASYONUNA İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Dr.Öğr.Üyesi Mutlu UYGUN İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2015-064 KONYA KAPALI HAVZASI ve ÇEVRESİ SÜREKLİ GNSS İSTASYONLARI DAVRANIŞLARININ ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ İLE TANIMLANMASI Doç.Dr. Hediye ERDOĞAN MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2015-049 Aksaray İli Su Kaynaklarında Dezenfeksiyon Yan Ürünleri (DYÜ) Oluşum Potansiyellerinin İzlenmesi Dr.Öğr.Üyesi Ahmet KILIÇ MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 68003-Yüksek Lisans  Projeleri 68003-Lisansüstü Tez Projesi
2015-065 Adriamycine Nefropatisinde Fetal Böbrek Kökenli MKH Uygulamasının Etkilerinin Araştırılması Dr.Öğr.Üyesi Deva Başak BOZTOK ÖZGERMEN VETERİNER FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2015-057 İlaç Kalıntılarının İleri Arıtım Yöntemleri İle Giderilmesi Doç.Dr. Mustafa KARATAŞ MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 68003-Doktora Projesi 68003-Lisansüstü Tez Projesi
2015-063 Obje Yüzey Eğimlerinin Yersel Lazer Tarayıcaıların Konum Doğruluğuna Etkileri Prof.Dr. H. Murat YILMAZ MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2015-029 DÜZ BİR YÜZEYE ÇARPAN PULSATİF JETİN AKIŞ VE ISI TRANSFERİ KARAKTERİSTİĞİNİN İNCELENMESİ Doç.Dr. Ünal AKDAĞ MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2015-026 Ağır metal içeren atıksuların adsorpsiyon kolon sistemleri ile arıtılması Dr.Öğr.Üyesi Oğuzhan GÖK MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2015-023 Süt Endüstrisi Atıksularının Anaerobik Membran Biyoreaktörlerle (AnMBR) Arıtılabilirliğinin İncelenmesi
Treatability Of The Dairy Industry Wastewater By Anaerobic Membrane Bioreactor Investigation
Dr.Öğr.Üyesi Hasan KOÇYİĞİT MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2015-015 Kitosanın kaplama materyali olarak Et Endüstrisinde kullanımı Dr.Öğr.Üyesi Ayhan DURAN MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 68003-Yüksek Lisans  Projeleri 68003-Lisansüstü Tez Projesi
2015-012 Sıfır Boyutlu Pre Hausdorff Kent Uzaylar Dr.Öğr.Üyesi Ayhan ERCİYES EĞİTİM FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2015-061 Küflü Peynirlerde Aflatoxin M1 Varlığının Araştırılması Doç.Dr. Mustafa ARDIÇ MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 68003-Yüksek Lisans  Projeleri 68003-Lisansüstü Tez Projesi
2015-024 Betonarme Çerçeve Sistemlerin Dinamik Karakteristiklerine Dolgu Duvar Etkisi Doç.Dr. Mehmet Aydın KÖMÜR MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2015-009 Su Kaynaklarındaki Endokrin Bozucu Mikrokirleticilerden Triklosan Tayinine Biyomimetik Sensörlerin Üretilmesi Arş.Gör.Dr. Erkut YILMAZ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2015-091 AKSARAY İLİ FOLKLORUNDA "AKSARAY MALAKLISI" ÜZERİNE ARAŞTIRMA Dr.Öğr.Üyesi Gökhan ASLIM VETERİNER FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2014-032 Aksaray Malaklısı çoban köpeklerinde Ehrlichia canis, Anaplasma Phagocytophilum, Borrelia burgdorferi, Dirofilara immitis enfeksiyonlarının belirlenerek, oksidatif stres ve hematolojik değerler arasındaki ilişkilerin araştırılması Dr.Öğr.Üyesi Ali Evren HAYDARDEDEOĞLU VETERİNER FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2015-053 Beç Tavuklarında (Numida Meleagridis) Dil ve Dil Papillalarının Anatomisinin ve Histolojisinin Işık ve Taramalı Elektron Mikroskopla (Sem) İncelenmesi Dr.Öğr.Üyesi Ramazan İLGÜN VETERİNER FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2015-045 ENFEKSİYÖZ LARİNGOTRAHEİTİS (ILT) İLE DOĞAL ENFEKTE YUMURTA TAVUKLARINDA HİSTOPATOLOJİK ve İMMUNOHİSTOKİMYASAL İNCELEMELER Dr.Öğr.Üyesi Orhan YAVUZ VETERİNER FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2015-030 Yeşiltepe, Yeşilova ve Yenikent (Aksaray) köyleri arasında kalan alanın florası Dr.Öğr.Üyesi Mehtap TEKŞEN FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 68003-Yüksek Lisans  Projeleri 68003-Lisansüstü Tez Projesi
2015-103 ÜNİFORM EĞİMLİ MANİFOLD BORU AKIMINDA FARKLI EĞİM ŞARTLARI İÇİN ÇIKIŞ DEBİSİ VE BASINÇ YÜKÜ DAĞILIMLARININ MATEMATİKSEL BİR MODELLE İNCELENMESİ Doç.Dr. Gürol YILDIRIM MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2015-098 TERSİNE LOJİSTİK: KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE BİR UYGULAMA Dr.Öğr.Üyesi Vesile ÖZÇİFTÇİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 68003-Yüksek Lisans  Projeleri 68003-Lisansüstü Tez Projesi
2014-023 180Hf ve 180Ta Atomik Çekirdeklerin Fotonükleer Reaksiyon ile Yarı Ömürlerinin Deneysel Olarak Belirlenmesi Doç.Dr. Sezgin AYDIN FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2015-093 TEKSTİL ATIK SULARINDAN TOKSİK AZO BOYALARIN MİKRO-REAKTÖR JEL ile GİDERİMİ Doç.Dr. Fatma GÜRBÜZ MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2015-092 KİMYASAL IŞIL-IŞIMA YAPABİLEN YENİ BİR BİLEŞİĞİN TASARIMI VE SENTEZİ Dr.Öğr.Üyesi Melek PAMUK ALGI SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2015-075 TEKRARLI YÜKLEME ALTINDA POLİMERİK MALZEMELERİN DEFORMASYON DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Doç.Dr. Necmi DÜŞÜNCELİ MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 68003-Doktora Projesi 68003-Lisansüstü Tez Projesi
2015-088 TUZ GÖLÜ'NDEN iZOLE EDİLEN GRAM NEGATİF HALOFİLİK BAKTERİLERİN QUORUM SENSİNG (BAKTERİYEL İLETİŞİM)SİNYAL MOLEKÜLLERİNİN BELİRLENMESİ Arş.Gör.Dr. Demet ERDÖNMEZ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2015-086 TAŞ KOLON İMALİNDE ATIK LASTİKLERİN SARMAL MALZEME OLARAK KULLANILMASININ İNCELENMESİ Doç.Dr. Niyazi Uğur TERZİ MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2015-085 Bazı Hidrazon schiff Bazlarının Sentezlenmesi, Yapılarının Spektroskopik ve X-Işınları Kırınım Yöntemi ile  Aydınlatılarak, Antioksidan Aktivitelerinin Araştırılması Dr.Öğr.Üyesi Mahmut ERZENGİN FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2015-074 POLİMERİK MATRİSLİ SELÜLOZ ESASLI KOMPOZİT GERİ DÖNÜŞÜM MALZEMELERİNDEN ÜRETİLMİŞ LEVHALARIN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Doç.Dr. Necmi DÜŞÜNCELİ MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 68003-Yüksek Lisans  Projeleri 68003-Lisansüstü Tez Projesi
2015-082 As kaplı GaAs(111)A Yüzeyinin Atomik ve Elektronik Yapısı Dr.Öğr.Üyesi Sibel ÖZKAYA FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2015-081 PROTEOSOM İNHİBİTÖRÜ BORTEZOMİBİN TİP I DİYABETİN TEDAVİSİNDE KULLANILABİLİRLİĞİNİ İN VİTRO KOŞULLARDA MOLEKÜLER DÜZEYDE ARAŞTIRMAK Doç.Dr. Kamile ÖZTÜRK FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 68003-Yüksek Lisans  Projeleri 68003-Lisansüstü Tez Projesi
2015-080 Cu2+  Takılı O-Karboksimetil Kitosan Kompleksleri Gömülü Kompozit Membranların Hazırlanması ve Protein Adsorpsiyon Davranışlarının İncelenmesi Doç.Dr. Mehmet ODABAŞI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 68003-Yüksek Lisans  Projeleri 68003-Lisansüstü Tez Projesi
2015-079 Melamin Teşhisine Yönelik Moleküler Baskılanmış? Magnetik Nanopartiküllerin Sentezi Doç.Dr. Mehmet ODABAŞI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 68003-Yüksek Lisans  Projeleri 68003-Lisansüstü Tez Projesi
2015-076 S-allil Sistein Uygulanan Hematolojik Kanser Hücre Hatlarında PI3K/Akt/mTOR Sinyal Yolağının İncelenmesi Arş.Gör.Dr. Neslihan TEKİN FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2014-022 Kanser Hücre Hatlarında Antikanser İlaçlara Karşı Gelişen Çoklu İlaç Direnci  (MDR) Mekanizmalarının Araştırılması Dr.Öğr.Üyesi Emine ÖKSÜZOĞLU FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2014-028 İlaç kalıntılarının nanomateryaller ile giderilmesi
The Removal of Pharmaceuticals by Nanomaterials
Dr.Öğr.Üyesi Mustafa KARATAŞ MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2015-070 İlaç Etken Maddelerinin Subkritik Su Ortamında Degradasyonu ve Deneysel Şartların Optimizasyonu Doç.Dr. Berkant KAYAN FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2015-062 Aksaray İlinde Ticari Olarak Satılan Balların Element Düzeylerinin Belirlenmesi Doç.Dr. Mustafa ARDIÇ MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 68003-Yüksek Lisans  Projeleri 68003-Lisansüstü Tez Projesi
2015-060 Drosophila'dan nanofiber kitosan üretimi Doç.Dr. Murat KAYA FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2015-059 Civa (II) İyon Sensörü Tasarımı ve Geliştirilmesi Doç.Dr. Fatih ALGI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2015-056 CaGa2P2,CaGa2As2 ve SrGa2As2 bileşiklerinin mekaniksel ve titreşimsel özelliklerinin incelenmesi Doç.Dr. Engin DELİGÖZ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2015-054 Adli Öneme Sahip Bazı Diptera Türlerinin Ultrastrüktürel Yönden İncelenmesi Doç.Dr. Mustafa Cemal DARILMAZ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2015-048 İsaura Antik Kenti Sikkeleri Dr.Öğr.Üyesi Meral HAKMAN FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2015-047 FURAN ÇEKİRDEKLİ BİLEŞİKLERİN MİKRODALGA DESTEKLİ MOLEKÜL İÇİ DİELS ALDER HALKALAŞMA REAKSİYONLARI Dr.Öğr.Üyesi Muhsin KARAARSLAN FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2015-046 Sığır ve koyun atıklarında Coxiella burnetii ve Chlamydophila abortus varlığının araştırılması Dr.Öğr.Üyesi Zeki ARAS VETERİNER FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2015-044 Flurbiprofenin Kitosan ile Enkapsülasyon Özelliklerinin İncelenmesi Dr.Öğr.Üyesi Lalehan AKYÜZ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2015-042 Malaklı Köpeği Bölgesel Gen Bankası Kurulması Doç.Dr. Hikmet ÜN VETERİNER FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2015-037 Corylus avellana'nın Farlı Kısımlarının Bazı Biyokimyasal Özellikleri Üzerine Kurutma Koşullarının Etkisi Doç.Dr. Yavuz Selim ÇAKMAK FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2015-035 FEN ETKİNLİKLERİNİN OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARINDA ÇEVRE BİLİNCİ KAZANDIRILMASINA ETKİSİ Dr.Öğr.Üyesi Didem KILIÇ EĞİTİM FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2015-033 ASPİR YAĞINDAN ÜRETİLEN BİYODİZELİN DİZEL MOTORLARDA KULLANIMI VE EGZOZ EMİSYON PARAMETRELERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Dr.Öğr.Üyesi İlker ÖRS TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2015-032 Bor İçeren X2B3 (X=Sc, Y) Bileşiklerinin Kuramsal İncelenmesi Dr.Öğr.Üyesi Hacı ÖZIŞIK EĞİTİM FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2015-027 Aksaray İli İçme Suyu Kaynaklarının Hidrokimyasal Özellikleri ve Ağır Metal Kirliliği Açısından Değerlendirilmesi Dr.Öğr.Üyesi Mustafa Murat KAVURMACI MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 68003-Yüksek Lisans  Projeleri 68003-Lisansüstü Tez Projesi
2015-020 İnsansız Hava Taşıtı (UAV) ve Yersel Lazer Veri Entegrasyonu ile Somuncu Baba Türbesi ve Külliyesinin 3B Modellenmesi ve Animasyonu Dr.Öğr.Üyesi Müge AĞCA MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2015-004 MULTİPLE MYELOMA HÜCRE HATLARINDA TOLL LİKE RESEPTÖRLERİN İFADE DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI Doç.Dr. Kamile ÖZTÜRK FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 68003-Yüksek Lisans  Projeleri 68003-Lisansüstü Tez Projesi
2014-016 AKDENIZ BÖLGESİNDE DAĞILIM GÖSTEREN CICADOIDEA (HEMIPTERA: HOMOPTERA) TÜRLERININ KITIN YAPISININ KARAKTERIZASYONU Dr.Öğr.Üyesi Abbas MOL GÜZELYURT MESLEK YÜKSEKOKULU 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2015-001 Aksaray Yöresi Kazlarda Kuluçka Randımanı, Büyüme ve Sürü Sağlığı Üzerine Araştırmalar Dr.Öğr.Üyesi Osman KARABULUT VETERİNER FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2014-010 Cu Bazlı Şekil Hafızalı Metallerin Üretimindeki Alaşım Miktarlarının Faz Dönüşüm Sıcaklıklarına Etkisi ve Karakterizasyonu Doç.Dr. Kemal ALDAŞ MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2014-009 Platin ve Palladyum'un Azot Donörlü Ligantlarla Hazırlanan Komplekslerinin Hematolojik Kanser Hücre Hatları Üzerine Apoptotik Etkilerinin İncelenmesi Arş.Gör.Dr. Neslihan TEKİN FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2014-003 Balya(Balıkesir)Pb-ZnYatağı?nın Jeolojisi, Jeokimyası ve İzotop Karakteristikleri Dr.Öğr.Üyesi Gökhan DEMİRELA MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 68003-Yüksek Lisans  Projeleri 68003-Lisansüstü Tez Projesi
2014-018 Metilentetrahidrofolat Redüktaz (MTHFR) Gen Polimorfizmlerinin Osteoporoz ile İlişkisinin Belirlenmesi Arş.Gör.Dr. Fulya DOĞANER FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2014-002 Aksaray Yöresi Sedimanter/Volkano-Sedimanter Örtü Birimlerin Stratigrafisi ve Yapısal Özellikleri. Dr.Öğr.Üyesi Mustafa YILDIZ MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 68003-Yüksek Lisans  Projeleri 68003-Lisansüstü Tez Projesi
2015-069 Aksaray İli Paleolitik Çağ Yüzey Araştırması Dr.Öğr.Üyesi İrfan Deniz YAMAN FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2015-058 ZENGİBAR KALESİ YÜZEY ARAŞTIRMALARI KAPSAMINDA ISAURA KENTİNİN ANTİK DÖNEM ULAŞIM AĞLARININ TESPİTİ Dr.Öğr.Üyesi Osman Doğanay DOĞANAY FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2014-014 Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nde (İstanbul) Yer Alan Hicri 1256/Miladi 1840 Tarihli Dört Adet Aksaray Nüfus Defterinin Günümüz Türkçesine Çevrilmesi ve Bu Defterlere Göre 1840'larda Aksaray'ın Sosyal ve Ekonomik Durumunun Tespiti Doç.Dr. Necmettin AYGÜN FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2015-078 Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Web Sitesinin Otantik Görevler ve Göz İzleme ile Kullanılabilirliğinin İncelenmesi Dr.Öğr.Üyesi Ferhat Kadir PALA EĞİTİM FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2015-072 HUZUREVİNDE KALAN YAŞLILARDA SANATSAL AKTİVİTENİN BİLİŞSEL İŞLEVE VE YAŞAM DOYUMUNA ETKİSİ Dr.Öğr.Üyesi Funda ÇETİNKAYA SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2015-039 Weingarten Tipi Yüzeylerin Eğriliklerinin Bilgisayar Destekli Uygulamaları Dr.Öğr.Üyesi Pelin TEKİN FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2014-005 Yarasa Gübresinden Kitin ve Kitosan Üretimi Doç.Dr. Murat KAYA FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2014-007 Topoizomeraz inhibitörlerinin NF-kB sinyal yolağına etkisi Doç.Dr. Kamile ÖZTÜRK FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2014-012 Kapakla Sürülen Dikdörtgensel ve Yarım Halka Tipi Kavitelerde Stokes Akış Dr.Öğr.Üyesi Halis BİLGİL FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 68003-Yüksek Lisans  Projeleri 68003-Lisansüstü Tez Projesi
2014-015 Moleküler Baskılama Temelli Yapay Reseptörler ile Protein Tayinine Yönelik Yüzey Plazmon Rezonans Sensörlerinin Üretilmesi Arş.Gör.Dr. Erkut YILMAZ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2014-006 Tuz ve Kuraklık Streslerine Maruz Bırakılan Biber (Capsicum annuum L.) Bitkisinde Salisilik Asit Uygulamasının Bazı Fizyolojik ve Biyokimyasal Özelliklere Etkisi Dr.Öğr.Üyesi Fazilet Özlem ÇEKİÇ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 68003-Yüksek Lisans  Projeleri 68003-Lisansüstü Tez Projesi
2014-030 Güzelyurt (Aksaray) Florası ve Flora Turizmine Katkıları Dr.Öğr.Üyesi Seher Karaman ERKUL FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 68003-Yüksek Lisans  Projeleri 68003-Lisansüstü Tez Projesi
2014-011 Aksaray Malaklısı Çoban Köpeğinin (Türk Mastifi) serum biyokimyasal parametreleri ve kemik morfolojisinin araştırılması Dr.Öğr.Üyesi Olga BÜYÜKLEBLEBİCİ VETERİNER FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2014-020 Atık lastiklerin devulkanizasyonla geri kazanımı Dr.Öğr.Üyesi Fazliye KARABÖRK MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 68003-Yüksek Lisans  Projeleri 68003-Lisansüstü Tez Projesi
2014-035 HİDROFOBİK ETKİLEŞİM KROMATOGRAFİSİ İLE SAFLAŞTIRILAN İNSAN SERUM PARAOKSONAZ ENZİMİNİN PSİKOFARMAKOLOJİDE KULLANILAN BAZI İLAÇLARA KARŞI İLGİSİNİN ARAŞTIRILMASI Dr.Öğr.Üyesi Mahmut ERZENGİN FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2014-037 OYUN VE BAĞIMLILIK: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI Dr.Öğr.Üyesi Selahattin ÇAVUŞ TURİZM FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2014-031 ATIK SÜT KUTUSU AMBALAJINDAN YONGA LEVHA ELDE EDİLMESİ Doç.Dr. Ünal AKDAĞ MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2014-001 Kitin ve Kitosan Biyomalzemelerin Radyasyon Soğurma Özelliklerinin İncelenmesi Doç.Dr. Yusuf YAKAR FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2014-013 Metal/İletken Polimer Kompozit Yapılarının Hidrojen Gazı Üretiminde Katalitik Aktivitelerinin İncelenmesi Dr.Öğr.Üyesi Didem Balun KAYAN FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2014-004 DÜŞÜK BASINÇLI SULAMA SİSTEMİNDE ÇOK ÇAPLI LATERAL BORU AKIMININ HİDROLİK ANALİZİ İÇİN ANALİTİK BİR YAKLAŞIM Doç.Dr. Gürol YILDIRIM MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2014-039 Adana, Tunceli ve Çorum bölgesi Alevi gruplarında eş seçiminde sekülerleşmenin incelenmesi. Doç.Dr. Ural MANÇO FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 68001-Araştırma Projesi 68001-Araştırma Projesi
2014-036 Gümüş Nanopartiküllerin Nohut (Cicer arietinum L.) Bitkisinde Bazı Fizyolojik ve Biyokimyasal Özelliklere Etkisi Dr.Öğr.Üyesi Fazilet Özlem ÇEKİÇ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 68003-Yüksek Lisans  Projeleri 68003-Lisansüstü Tez Projesi
2014-021 İŞLETME SAHİBİ YÖNETİCİLER İLE İŞLETME SAHİBİ OLMAYAN YÖNETİCİLERİN YAŞAM VE ÇALIŞMA DEĞERLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Doç.Dr. Yavuz DEMİREL İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 68003-Yüksek Lisans  Projeleri 68003-Lisansüstü Tez Projesi