Aksaray Üniversitesi
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
Tamamlanan Tübitak Projeleri

Sıra No Proje No Proje Adı Yürütücü Kuruluş Onay Tarihi Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Grup Durumu Türü
1 104Y197 Orta Anadoludaki Sıcak ve Mineralli Suların ve Traverterlerin Hidrojeokimyasal ve İzotopik İncelenmesi ve Suların Tıbbi ve Biyoiklimsel İncelenmesi MUSTAFA AFŞİN AKSARAY Ü. MÜHENDİSLİK F. JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ B. 15.04.2005 15.04.2005 15.01.2007 ÇAYDAG Sonuçlandı 1001 - Araştırma
2 105Y262 Endüstriyel Atıksulardan Biyokatalitik Olarak Kalsiyum Giderimi MUSTAFA IŞIK AKSARAY Ü. MÜHENDİSLİK F. ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ B. 15.05.2006 15.05.2006 15.05.2010 ÇAYDAG Sonuçlandı 3501 - Kariyer
3 106M057 Kapadokya (Selima-Aksaray) Bölgesindeki Doğal Sit Alanındaki Değişimlerin Yersel Lazer Tarama Teknolojisi Kullanılarak Üç Boyutlu Modelleme İle Belirlenmesi HACI MURAT YILMAZ AKSARAY Ü. 08.09.2006 01.08.2006 01.08.2009 MAG Sonuçlandı 1001 - Araştırma
4 108S277 Sıçanlarda  Lipopolisakkarit İle Oluşan Hipotermiye Eşlik Eden Hormonal Senkronizasyon. HÜSEYİN POLAT AKSARAY Ü. FEN EDEBİYAT F. BİYOLOJİ B. 01.03.2009 01.03.2009 01.09.2010 SBAG Sonuçlandı 3501 - Kariyer
5 109T950 Türkiye'nin Gagea Salisb. (Liliaceae) Cinsinin Revizyonu MEHTAP TEKŞEN AKSARAY Ü. 15.04.2010 15.04.2010 15.07.2013 KBAG Sonuçlandı 1001 - Araştırma
6 110T495 Aksaray'da Yayılış Gösteren Brassicaceae, Chenopodiaceae, Fabaceae, Asteraceae, Boraginaceae, Scrophulariaceae ve Liliaceae Familyalarina Ait Bazı Endemik Türlerin Antimikrobiyal ve Antioksidan Aktivitelerinin Araştırılması MELTEM AŞAN ÖZÜSAĞLAM AKSARAY Ü. FEN EDEBİYAT F. BİYOTEKNOLOJİ B. 01.08.2010 01.08.2010 01.08.2011 KBAG Sonuçlandı 1002 - Hızlı Destek
7 110T871 Yeni Fonsiyonel Fotokromik Malzemelerin Sentezi, Özellikleri ve Uygulamaları FATİH ALGI AKSARAY Ü. FEN EDEBİYAT F. BİYOTEKNOLOJİ B. 01.04.2011 01.04.2011 01.04.2014 KBAG Sonuçlandı 3501 - Kariyer
8 110T911 Türkiye' nin Astragalus L. (Leguminosae) Cinsine Ait Macrophyllium Bunge, Hymenostegis Bunge, Poterium Bunge, Megalocystis Bunge, Halicacabus Bunge Ve Hymenocoleus Bunge Seksiyonlarının Revizyonu SEHER KARAMAN ERKUL AKSARAY Ü. 01.05.2011 01.05.2011 01.05.2014 KBAG Sonuçlandı 1001 - Araştırma
9 110Y034 Hüdai (Sandıklı-Afyonkarahisar) Jeotermal Alanı ve Çevresinin Hidrojeolojik, Hidrojeokimyasal, İzotopik İncelemesi MUSTAFA AFŞİN AKSARAY Ü. MÜHENDİSLİK F. JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ B. 15.10.2010 15.10.2010 15.10.2013 ÇAYDAG Sonuçlandı 1001 - Araştırma
10 110Y303 Konya Kapalı Havzası'ndaki Hidrolojik, İklimsel ve Arazi Kullanımı/Örtüsündeki Değişimlerin Tuz Gölü'ne Etkilerinin Araştırılması ve Koruyucu Yönetim Stratejilerinin Belirlenmesi SEMİH EKERCİN NECMETTİN ERBAKAN Ü. MÜHENDİSLİK F. HARİTA MÜHENDİSLİĞİ B. 15.05.2011 15.05.2011 15.05.2014 ÇAYDAG Sonuçlandı 1001 - Araştırma
11 110Y316 İçme Suyu Rezervi Olan Eğirdir Gölü'nde (Isparta) Hepatotoksik Mikrosistinlerin Mevcut Risklerinin Tespit Edilmesi FATMA GÜRBÜZ AKSARAY Ü. MÜHENDİSLİK F. ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ B. 01.05.2011 01.05.2011 01.05.2013 ÇAYDAG Sonuçlandı Uluslararası
12 111T424 Akdeniz Havzası'ndaki Trionyx Triunguis (Testudiniata: Trionychidae) Popülasyonlarından Polimorfik Mikrosatellit Lokuslarının İzolasyonu, Karakterizasyonu Ve Bu Lokuslar İle MtDNA Kullanarak Popülasyonların Genetik Yapısının Belirlenmesi ÖZGÜR GÜÇLÜ AYDIN ADNAN MENDERES Ü. SULTANHİSAR MESLEK Y.O. 27.03.2013 15.11.2011 15.12.2014 KBAG Sonuçlandı 3501 - Kariyer
13 111Y154 Karataş Gölü'Nün Zooplankton Faunası Ve Ağır Metal Birikiminin Mevsimsel Olarak Belirlenmesi Ve Gölden Kültüre Alınan Daphnia Magna'Nın Biyoremediasyon Kapasitesinin Lemna Minor Ile Kıyaslanması. MURAT KAYA AKSARAY Ü. FEN EDEBİYAT F. BİYOTEKNOLOJİ B. 01.10.2011 01.10.2011 01.10.2012 ÇAYDAG Sonuçlandı 1002 - Hızlı Destek
14 112M014 Sentetik Jet Uyarici Kullanarak Sicak Yüzeylerin Etkili Soğutulmasi ÜNAL AKDAĞ AKSARAY Ü. MÜHENDİSLİK F. MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ B. 01.06.2012 01.06.2012 01.06.2013 MAG Sonuçlandı 1002 - Hızlı Destek
15 112T336 Kumarinlerin Subkritik Su Kromatografisi ile Ayrılması BERKANT KAYAN AKSARAY Ü. 01.10.2012 01.10.2012 01.04.2014 KBAG Sonuçlandı 3501 - Kariyer
16 112T561 Melamin Teşhisi için Moleküler Baskılanmış Kuartz Kristal Mikrobalans (QCM)  Çiplerin Hazırlanması ve Uygulamaları MEHMET ODABAŞI AKSARAY Ü. FEN EDEBİYAT F. KİMYA B. 15.10.2012 15.10.2012 15.04.2015 KBAG Sonuçlandı 1001 - Araştırma
17 112T668 Lantanit Metali İçeren Yeni Supramoleküler Yapıların Sentezi Özellikleri ve Uygulamaları FATİH ALGI AKSARAY Ü. FEN EDEBİYAT F. BİYOTEKNOLOJİ B. 01.12.2012 01.12.2012 01.03.2015 KBAG Sonuçlandı Uluslararası
18 112Y144 Madenköy (Ulukışla/Niğde) Yöresi Karbonat Yan Kayaçlı Au, Ag, Pb, Zn Yatağının Kökeni: Duraylı Izotop (O, H, C, S, Pb) ve Sıvı Kapanım Çalışmaları ASUMAN KAHYA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRE BAŞKANLIĞI 15.10.2012 15.10.2012 15.12.2014 ÇAYDAG Sonuçlandı 3501 - Kariyer
19 112Y381 Katı Atıkların Biodring (Biyo Kurutma) Prosesi Ile Hacimlerinin Azaltılması MELAYİB BİLGİN AKSARAY Ü. MÜHENDİSLİK F. ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ B. 01.02.2013 01.02.2013 01.02.2014 ÇAYDAG Sonuçlandı 1002 - Hızlı Destek
20 113K146 19. Yüzyıl Türkiye Deprem Tarihi Ve Sosyo-Ekonomik Etkileri SELAHATTİN SATILMIŞ AKSARAY Ü. FEN EDEBİYAT F. TARİH B. 21.08.2013 01.09.2013 01.09.2016 SOBAG Sonuçlandı 1001 - Araştırma
21 113Z296 Suda Çözünebilen O-karboksimetil Kitosan-İmine Paladyum(II), Molibden(0), Bakır(II) Komplekslerinin Sentezi ve Uygulamaları AYFER MENTEŞ AKSARAY Ü. 27.09.2013 15.10.2013 15.10.2015 KBAG Sonuçlandı 1001 - Araştırma
22 113Z885 Çoklu Stres Koşullarına Maruz Bırakılan Farklı Fasulye Çeşitlerinde Giberellik Asit Uygulamasının Bitki Savunma Sistemi Ve Gaba Metabolik Yoluna Etkilerinin Araştırılması FAZİLET ÖZLEM ALBAYRAK AKSARAY Ü. FEN EDEBİYAT F. BİYOLOJİ B. 20.02.2014 15.03.2014 15.03.2016 KBAG Sonuçlandı 3001 - Başlangıç AR-GE
23 114Z025 İnsan ADAMTS-3 Gen Promotorunun Fonksiyonel Analizi MELTEM ALPER AKSARAY Ü. AKSARAY TEKNİK BİLİMLER MESLEK Y.O. 13.04.2014 01.05.2014 01.05.2016 KBAG Sonuçlandı 3001 - Başlangıç AR-GE
24 114Z315 İletken Polimer/Metal Nanokompozit Yapılarının Hidrojen Üretiminde Elektrokatalitik Aktivitelerinin İncelenmesi DİDEM BALUN KAYAN AKSARAY Ü. 23.09.2014 15.10.2014 15.04.2016 KBAG Sonuçlandı 3501 - Kariyer
25 114Z693 Yeni Bir Heterohalka Gurubu; Tiyoürefurazanlar ve Biyolojik Özellikleri GÜLŞAH KURT AKSARAY Ü. FEN EDEBİYAT F. KİMYA B. 31.10.2014 15.11.2014 15.05.2017 KBAG Sonuçlandı 3001 - Başlangıç AR-GE
26 115O280 Köpeklerde Kuru Göz Sendromunun Kontakt Lensler Üzerinde Üretilen Limbal Kaynaklı Mezenkimal Kök Hücreler (Lmkh) Ile Tedavisi DEVA BAŞAK BOZTOK ÖZGERMEN AKSARAY Ü. VETERİNER F. CERRAHİ ABD. 07.10.2015 01.11.2015 01.11.2018 TOVAG Sonuçlandı 1001 - Araştırma
27 115O453 Biyokütlenin Termal ve Katalitik Pirolizinden Elde Edilen Biyoyağların Petrol Esaslı Fenol Formaldehit Reçinesi ile Sentezi ve Sentez Tutkallar ile Üretilen Osb'lerin Bazı Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi GÜNAY ÖZBAY AKSARAY Ü. MÜHENDİSLİK F. 07.08.2015 01.09.2015 01.09.2017 TOVAG Sonuçlandı 1001 - Araştırma
28 117Z550 Reaktif Oksijen Türlerine (ROT) Duyarlı Kemilüminojenik Bir Otomat: Tasarım, Sentez ve Enerji Transfer Etkinliği FATİH ALGI AKSARAY Ü. FEN EDEBİYAT F. BİYOTEKNOLOJİ B. 21.08.2017 01.10.2017 01.10.2018 KBAG Sonuçlandı 1002 - Hızlı Destek
29 118E753 Mobil Mimo Görünür Işık Haberleşmesi Için Yeni Nesil İndeks Tabanlı Modülasyonların Geliştirilmesi YASİN ÇELİK AKSARAY Ü. MÜHENDİSLİK F. 20.02.2019 01.03.2019 01.03.2020 EEEAG Sonuçlandı 1002 - Hızlı Destek
30 118S723 Kemik Destek Materyali Olarak Fosfolipid ile Stabilize-Selenyum Nanopartiküllerle İyileştirilmiş Kemik Çimentoları ZEYNEP KARAHALİLOĞLU AKSARAY Ü. FEN EDEBİYAT F. 27.09.2018 15.10.2018 15.10.2019 SBAG Sonuçlandı 1002 - Hızlı Destek
31 118Y068 Jeodezik Ölçmeler ile Tuz Gölü Fay Zonunun Güney Bölümünde Deformasyon Analizi CEMİL GEZGİN AKSARAY Ü. MÜHENDİSLİK F. HARİTA MÜHENDİSLİĞİ B. 22.10.2018 01.11.2018 01.11.2019 ÇAYDAG Sonuçlandı 1002 - Hızlı Destek
32 119M785 Kesici Takımlara Uygulanan Kriyojenik İşlemin Inconel 625 Nikel Esaslı Süperalaşımın İşlenebilirliğine Etkisinin Deneysel Nümerik Ve İstatistiksel Araştırılması MAHİR AKGÜN AKSARAY Ü. AKSARAY TEKNİK BİLİMLER MESLEK Y.O. 22.01.2020 01.03.2020 01.03.2021 MAG Sonuçlandı 1002 - Hızlı Destek
33 119O233 Türkiye'de Aksaray Ilinde Yetişen Hünnap Meyvesinin (Zizyphus jujuba) Kabuklarından Elde Edilen Fenolik Bileşiklerin Iki Farklı Enkapsulasyon Yöntemi ile Enkapsulasyonu ve in vitro Mide-Bağırsak Sindirim Sırasında Toplam Fenolik Madde ve Antosiyanin Içeriği ile Antioksidan, Antihipertansif ve Antidiyabetik Aktivitelerindeki Değişimin Araştırılması AYSUN YÜCETEPE AKSARAY Ü. MÜHENDİSLİK F. GIDA MÜHENDİSLİĞİ B. 12.07.2019 01.09.2019 01.12.2020 TOVAG Sonuçlandı 1002 - Hızlı Destek
34 119Y017 Aksaray Atmosferinde Parçacık Boyut Dağılımlı Partiküler Organik Madde Kompozisyonunun ve Kaynaklarının Belirlenmesi EBRU KOÇAK AKSARAY Ü. MÜHENDİSLİK F. ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ B. 24.07.2019 15.10.2019 15.04.2021 ÇAYDAG Sonuçlandı 1002 - Hızlı Destek
35 119Z184 N-Heksanoil Homoserin Lakton Tayinine Yönelik Bir Kuartz Kristal Mikroterazi Biyosensör Sisteminin Geliştirilmesi MEHMET ODABAŞI AKSARAY Ü. FEN EDEBİYAT F. KİMYA B. 24.07.2019 15.10.2019 15.10.2020 KBAG Sonuçlandı 1002 - Hızlı Destek
36 120Z152 Norskuarin Ile Fotodinamik Terapi Ve Algılayıcı Uygulamaları FATİH ALGI AKSARAY Ü. FEN EDEBİYAT F. BİYOTEKNOLOJİ B. 24.06.2020 15.07.2020 15.07.2021 KBAG Sonuçlandı 1002 - Hızlı Destek
37 213M580 Pulsatif Jet Kullanarak Düz Yüzeylerde Film Soğutmanın İyileştirilmesi ÜNAL AKDAĞ AKSARAY Ü. MÜHENDİSLİK F. MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ B. 28.01.2014 15.02.2014 15.02.2015 MAG Sonuçlandı 1002 - Hızlı Destek
38 213S025 Bronşial Hiperreaktivite (Bhr) ve Astımda Genotip-Fenotip İlişkisi ŞEFAYET KARACA AKSARAY Ü. 14.03.2014 15.04.2014 15.04.2016 SBAG Sonuçlandı 3001 - Başlangıç AR-GE
39 214O268 Brucella DNA'sının Teşhisi Amacıyla Altın Nanoparçacıklarının Kullanıldığı Aunps-Prob Nanoteşhis Metodunun Geliştirilmesi ZEKİ ARAS AKSARAY Ü. VETERİNER F. 17.08.2015 01.09.2015 01.09.2017 TOVAG Sonuçlandı 3501 - Kariyer
40 5160068 M1 Ve M2 Aydinlatma Sinifi Yollar İçin Yüksek Enerji Verimli, Led'Li Yol Aydinlatma Armatür Tasarimi Ve Özgün Prototip Modeller Geliştirilmesi NECMETTİN ŞAHİN AKSARAY Ü. MÜHENDİSLİK F. MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ B. 06.12.2017 01.01.2018 31.12.2019 TEYDEB Sonuçlandı TEYDEB-1505