Aksaray Üniversitesi
BAP KOORDİNASYON BİRİMİ
2020 YILI BAP PROJE BAŞVURUSU

Sayın Araştırmacı,

 

2020 yılı BAP proje başvuruları 17 Şubat 2020 - 9 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Başvurular için proje başvuru formu kullanılmasına gerek yoktur. Başvuruya ilk defa bu yıl açılmış olan 68009-Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi kapsamında başvuru yapacak araştırmacıların başvuru formunda (“Projenin Önemi” kısmında) projenin bölgesel kalkınma odaklı misyon farklılaşması ve ihtisaslaşmaya yapacağı katkıları ayrıntılı bir şekilde açıklamaları beklenmektedir. Ayrıca bu proje türüne başvurularda proje limiti bir arttırılacak ve bu proje için önceki veya devam eden BAP projelerinden yayın yapma şartı aranmayacaktır.  

 

Projelere başvurular BAPSİS üzerinden tamamen elektronik ortamda yapılacak olup tüm adımların otomasyonda yer alan ilgili uyarı ve açıklamalar dikkate alınarak titizlikle yerine getirilmesi önem arz etmektedir. Başvuru sonuçlandırıldıktan sonra ıslak imzalı evrakların EBYS üzerinden BAP Koordinasyon Birimine iletilmesi gerekmektedir. Başvuru yapmadan önce ilgili tüm hususların dikkatlice gözden geçirilmesi başvuru sahiplerinin menfaatine olacaktır.

 

Saygılarımızla,


BAP Koordinasyon Birimi