Aksaray Üniversitesi
BAP KOORDİNASYON BİRİMİ
Tamamlanan Projeler

S.No Proje No Yürütücü Proje Türü Proje Başlık Fakülte/Bölüm Kabul Bütçe Dönem
1 2017-013 Dr.Öğr.Üyesi İlker ÖRS 68001-Araştırma Projesi Dizel Motorlarda Yakıt Olarak Biyodizel Kullanımı ve Dezavantajlarının Çözümü İçin Alkol İlavesi TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2017
2 2017-005 Dr.Öğr.Üyesi Betül KERAY DİNÇEL 68002-Araştırma Başlangıç Destek Projesi ÇOCUK ŞARKILARININ DEĞERLER AÇISINDAN İNCELENMESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2017
3 2017-022 Dr.Öğr.Üyesi Melihan ÜNLÜ 68001-Araştırma Projesi Somut Modellerle Yapılan Mikroöğretim Uygulamalarının Somut Model Kullanımına Yönelik Özyeterliğe  ve Somut Model Kullanım Becerilerine Etkisi EĞİTİM FAKÜLTESİ 2017
4 2017-025 Dr.Öğr.Üyesi Mehtap GÜRSOY 68001-Araştırma Projesi Farklı oranlarda ketencik tohumu yağı kullanılarak üretilen kitosan temelli filmlerin antimikrobiyal ve antioksidan özelliklerinin belirlenmesi GÜZELYURT MESLEK YÜKSEKOKULU 2017
5 2017-032 Dr.Öğr.Üyesi Lalehan AKYÜZ 68001-Araştırma Projesi Farklı hayvansal ve bitkisel yağ katkılarının kitosan filmlerin fizikokimyasal, mekanik, antimikrobiyal ve antioksidan özelliklerine etkisi TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2017
6 2017-003 Dr.Öğr.Üyesi Meltem Keskin KÖYLÜ 68002-Araştırma Başlangıç Destek Projesi Tuz Gölü'nün Şereflikoçhisar Kalkınmasına Katkısının Disiplinlerarası Bakış Açısıyla Araştırılması ve Potansiyel Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı Hakkında Çözüm Önerileri ŞEREFLİKOÇHİSAR UYGULAMALI TEK. VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU 2017
7 2017-024 Doç.Dr. Şefayet KARACA 68001-Araştırma Projesi Çocukluk-Çağı Astım Etiyolojisi ile İlişkili Genetik Özelliklerin Türk Hastalarda Astım Fenotipine  Poligenik Etkisinin Araştırılması SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2017
8 2017-009 Dr.Öğr.Üyesi Burak Evren İNANAN 68001-Araştırma Projesi Şeker Pancarı Yaprağı Özütlerinin Balık Sperm ve Kan Parametreleri Üzerine Etkileri ESKİL MESLEK YÜKSEK OKULU 2017
9 2017-015 Dr.Öğr.Üyesi Kenan ERDOĞAN 68001-Araştırma Projesi Amonyağa Maruz Bırakılan Sazan (Cyprinus carpio, 1758 L.) Balıklarındaki Hematolojik, Antioksidan, Hormonal ve Histopatolojik Etkilerine Gilaboru (Viburnum opulus L.) Bitki Özütünün Terapötik Etkisinin İncelenmesi SABİRE YAZICI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2017
10 2017-001 Doç.Dr. Hülya BAKIRTAŞ 68003-Yüksek Lisans  Projeleri Sosyal Medyada Arkadaşlık Kabulü ve Arkadaşlıktan Çıkarmanın Belirleyicileri Üzerine Deneysel Bir Tasarım İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2017
11 2017-012 Prof.Dr. İbrahim BAKIRTAŞ 68001-Araştırma Projesi Darbeler ve Ekonomik Dalgalanmalar: Türkiye Örneği İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2017
12 2017-004 Doç.Dr. Ümit MORSÜNBÜL 68002-Araştırma Başlangıç Destek Projesi Sigara bağımlılığını etkileyen demografik ve psikososyal faktörlerin belirlenmesi EĞİTİM FAKÜLTESİ 2017
13 2017-011 Prof.Dr. Ayfer MENTEŞ 68001-Araştırma Projesi Selüloz Schiff bazı destekli Pd(II) ve Pt(II) komplekslerinin sentezi ve katalitik performanslarının araştırılması SABİRE YAZICI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2017
14 2016-014 Doç.Dr. Havva ÖZIŞIK 68002-Araştırma Başlangıç Destek Projesi Yarı-Heusler NbCoSb Bileşiğinin Ab-initio yöntemlerler incelenmesi SABİRE YAZICI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2016
15 2016-036 Arş.Gör.Dr. Nihal KENAR 68001-Araştırma Projesi Güzelyurt (Aksaray)-Narköy ve Bozköy (Niğde) Arasında Kalan Bölgenin Vejetasyonunun Bitki Ekolojisi ve Bitki Sosyolojisi Yönünden Araştırılması SABİRE YAZICI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2016
16 2016-054 Dr.Öğr.Üyesi Aynur DEMİR 68001-Araştırma Projesi Tuz Gölü Çevresindeki Halofit Endemik Türlerin Fitoremediasyonda Kullanımı: Hypericum salsugineum Robson & Hub.-Mor örneği TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2016
17 2016-035 Doç.Dr. Ömer KÖSE 68001-Araştırma Projesi Türbülans Parametrelerinin Açık Kanal, Akarsu ve benzeri doğal ortamlarda değişiminin araştırılması. MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 2016
18 2016-007 Dr.Öğr.Üyesi Fazliye KARABÖRK 68003-Yüksek Lisans  Projeleri İş Makineleri Yüzey Boyalarına Nanopartikül Katılması ve Boya Özelliklerine Etkilerinin İncelenmesi MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 2016
19 2016-026 Doç.Dr. Özgül KELEŞ 68003-Yüksek Lisans  Projeleri Ortaokul (7. ve 8.Sınıf)  Öğrencilerinin Sürdürülebilir Kalkınmanın Bileşenleriyle İlgili Zihinsel Şemalarının Belirlenmesinin Ekolojik Ayak İzinin Azaltılması Üzerine Etkisi EĞİTİM FAKÜLTESİ 2016
20 2016-034 Doç.Dr. Didem BALUN KAYAN 68001-Araştırma Projesi Grafen ile Modifiye Edilmiş Camsı Karbon Elektrot Üzerinde Hidrojen Gazı Üretimi SABİRE YAZICI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2016
21 2016-038 Doç.Dr. Berkant KAYAN 68001-Araştırma Projesi İlaç Etken Maddelerinin Yüksek Sıcaklık Sıvı Kromatografisi ile Ayrılması SABİRE YAZICI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2016
22 2016-008 Doç.Dr. Hüseyin ÜNLÜ 68003-Yüksek Lisans  Projeleri Spora Katılımın Ortaöğretim Öğrencilerinin Akademik Başarılarına ve Öz-yeterliklerine Etkisi BEDEN EĞİTİMİ SPOR YÜKSEKOKULU 2016
23 2016-025 Dr.Öğr.Üyesi Feride ÖZYILDIRIM GÜMÜŞ 68002-Araştırma Başlangıç Destek Projesi Problem Çözümüne Kavramsal/İşlemsel Yaklaşım Ölçeği'nin Geliştirilmesi EĞİTİM FAKÜLTESİ 2016
24 2016-033 Prof.Dr. Necmettin ŞAHİN 68001-Araştırma Projesi Vakum Metalize Yöntemiyle Alüminyum Kaplanan Farklı Plastik Reflektörlerin Bir Ameliyathane Tavan Lambasının LED Modülündeki Reflektif Performansının İncelenmesi MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 2016
25 2016-015 Arş.Gör.Dr. Onur Can TÜRKER 68002-Araştırma Başlangıç Destek Projesi Bor (B), Arsenik (As) ve Mangan (Mn) içeren atık suların biyoremediasyonu için inovatif, çevre dostu ve ucuz Lemna-biyopolimer bazlı eko-teknolojik metodun kullanılma potansiyelinin araştırılması SABİRE YAZICI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2016
26 2016-009 Prof.Dr. Süleyman YILMAZ 68003-Doktora Projesi Sosyo-Bilimsel Konuların Öğretimine Yönelik Geliştirilen Bir Modelin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bu Konuları Öğretme Algılarına Ve Alan Bilgileri Üzerine Etkisi EĞİTİM FAKÜLTESİ 2016
27 2016-024 Arş.Gör.Dr. Cem Burak YILDIZ 68002-Araştırma Başlangıç Destek Projesi Silasiklopropiliden ve silasiklopropilidenoid yapılarının silaallen birimlerine halka açılma mekanizmaları üzerine sübstitüent, solvent ve dimerizasyon etkisinin teorik yöntemlerle incelenmesi SABİRE YAZICI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2016
28 2016-032 Doç.Dr. Yavuz Selim ÇAKMAK 68001-Araştırma Projesi Farklı molekül ağırlıklı kitosanların antioksidan ve Diabetes mellitus ile ilişkili bazı enzimlerin inhibisyon özelliklerinin araştırılması SABİRE YAZICI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2016
29 2016-031 Doç.Dr. Yunus UZUN 68001-Araştırma Projesi Düşük güçlü yenilenebilir enerji sistemleri için çok seviyeli evirici tasarım ve üretimi MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 2016
30 2016-016 Dr.Öğr.Üyesi Tülden İNANAN 68002-Araştırma Başlangıç Destek Projesi İmmobilize Metal İyon Etkileşimi ile Kopolimerik Nanoyapılar Üzerine Katalaz İmmobilizasyonu SABİRE YAZICI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2016
31 2016-030 Dr.Öğr.Üyesi Tolga TANER 68001-Araştırma Projesi 7 W gücü ile çalışan Pt katalizörlü PEM yakıt hücresinde performans ve verimlilik ile ilgili iyileştirmeler ve çok ölçekli modelleme - simülasyonların geliştirilmesi TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2016
32 2016-013 Prof.Dr. İbrahim BAKIRTAŞ 68003-Doktora Projesi Makro İhtiyati Politikalar:Teori ve Uygulamalar İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2016
33 2016-055 Arş.Gör.Dr. Demet ERDÖNMEZ 68001-Araştırma Projesi Terapötik etkili olduğu düşünülen bitki ekstraktlarının Anti-Quorum Sensing, Antibiyofilm ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin Araştırılması SABİRE YAZICI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2016
34 2016-048 Prof.Dr. Yusuf YAKAR 68001-Araştırma Projesi Manyetik Alan İçerisindeki Küresel Quantum Dotun Elektronik Yapısının İncelenmesi SABİRE YAZICI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2016
35 2016-003 Doç.Dr. Murat KAYA 68003-Yüksek Lisans  Projeleri Çıyanın Farklı Vücut Kısımlarından Orjinal Yapı Korunarak Biyoteknolojik Uygulamalar İçin İki ve Üç Boyutlu Nano Kitin Üretimi SABİRE YAZICI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2016
36 2016-029 Doç.Dr. Mehmet Ali HINIS 68001-Araştırma Projesi KONYA KAPALI HAVZASI KURAKLIK MODELLEMESİ MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 2016
37 2016-017 Doç.Dr. Hülya BAKIRTAŞ 68002-Araştırma Başlangıç Destek Projesi Y Kuşağının Satın Almada Ailelerini Etkileme Stratejileri İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2016
38 2016-047 Dr.Öğr.Üyesi Pelin TEKİN 68001-Araştırma Projesi Öklid ve Lorentz Uzaylarında Çatılar ve Geometrik İlişkileri SABİRE YAZICI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2016
39 2016-028 Dr. Zeynep KARAHALİLOĞLU 68001-Araştırma Projesi Polystyrene-polysoyaoil-diethyl amino ethyl (PSPSYox-DEA) Nanopartiküllerin Meme Kanseri Tedavisi İçin Etkinliğinin Araştırılması SABİRE YAZICI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2016
40 2016-018 Arş.Gör.Dr. Gözde BAYDEMİR PESİNT 68002-Araştırma Başlangıç Destek Projesi Destek P(HEMA-VPBA) Kriyojel Membran Kolonların Hazırlanması  ve HRP enzimine karşı adsorpsiyon davranışının belirlenmesi SABİRE YAZICI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2016
41 2016-053 Doç.Dr. Sezgin AYDIN 68004-İşbirliği Projesi Bariyer altı enerji değerlerinden bariyer üstü enerji değerlerine kadar nükleer reaksiyonların geçiş süreçlerinin araştırılması. SABİRE YAZICI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2016
42 2016-019 Dr.Öğr.Üyesi Tunçar ŞAHAN 68002-Araştırma Başlangıç Destek Projesi Leibniz Çaprazlanmış Modüllerin ve Topolojik Leibniz Çaprazlanmış Modüllerin Örtüleri SABİRE YAZICI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2016
43 2016-040 Dr.Öğr.Üyesi Nurullah UMARUSMAN 68001-Araştırma Projesi LİSANSÜSTÜ EĞİTİM İÇİN OPTİMİZASYON YAZILIMI TİPİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2016
44 2016-010 Prof.Dr. Levent ALTAŞ 68003-Yüksek Lisans  Projeleri İçme Sularından Organik ve İnorganik Maddelerin Membran Filtrasyon Yöntemiyle Giderimi MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 2016
45 2016-046 Prof.Dr. Mustafa IŞIK 68001-Araştırma Projesi Reaktif Kırmızı 198 ve Metilen Mavi Boyar Maddelerinin Fotokatalitik ve Sonokatalitik Olarak Giderilmesi MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 2016
46 2016-021 Dr. Talat BARAN 68002-Araştırma Başlangıç Destek Projesi Yeni bir kitosan Schiff baz destekli Pd(II) katalizörünün, katalitik etkinliğinin Suzuki çapraz kenetlenme reaksiyonlarında mikrodalga ısıtma tekniği kullanılarak araştırılması SABİRE YAZICI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2016
47 2016-045 Dr.Öğr.Üyesi Orhan YAVUZ 68001-Araştırma Projesi Tavuklarda Enfeksiyöz Laringotraheitis hastalığının Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile tanısında parafine gömülü dokuların kullanımının araştırılması VETERİNER FAKÜLTESİ 2016
48 2016-023 Doç.Dr. Engin ATEŞER 68002-Araştırma Başlangıç Destek Projesi BaSi6 Bileşiğinin Kristal Yapı Tahmini Yöntemleri ile incelenmesi SABİRE YAZICI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2016
49 2016-022 Dr. Nuray YILMAZ BARAN 68002-Araştırma Başlangıç Destek Projesi Yeni Tür Azometin Grubu İçeren Polifenol Sentezi, Karakterizasyonu ve Bazı Özelliklerinin İncelenmesi SABİRE YAZICI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2016
50 2016-043 Dr.Öğr.Üyesi Müge AĞCA 68001-Araştırma Projesi Mobil ve Yersel Lidar Sistemlerinin Kaya Bloklarının Hacim Hesaplanmasında Kullanımı ve Doğruluklarının Karşılaştırılması: Yaprakhisar, Aksaray İli Örneği MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 2016
51 2016-042 Dr.Öğr.Üyesi İsmail ŞİMŞEK 68001-Araştırma Projesi Elektrokoagülasyon Yöntemiyle Sulardan Arsenik Giderimi MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 2016
52 2016-052 Doç.Dr. Hüseyin POLAT 68001-Araştırma Projesi Akut Sürede Sodyum Pirition (Sodyum Omadin) Uygulanan Sıçanlarda Hormonal, Hematolojik ve Histopatolojik İncelenmesi SABİRE YAZICI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2016
53 2016-001 Dr.Öğr.Üy. Bahattin GÜLLÜ 68003-Yüksek Lisans  Projeleri Kalebalta (Aksaray) Civarında Yüzeyleyen Mafik-Felsik Magmatik Kayaların Kökensel İlişkilerinin Petro-kimyasal ve Spektroskopik Olarak İncelenmesi MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 2016
54 2016-051 Dr.Öğr.Üyesi Banu DAVUN 68001-Araştırma Projesi Aksaray Üniversitesince Özgün Seramik Tasarımların Oluşturulması, Yapılacak Sanatsal Etkinliklerle Üniversitenin ve Aksaray İlinin Tanıtımına Katkı Sağlanması EĞİTİM FAKÜLTESİ 2016
55 2016-027 Dr.Öğr.Üyesi Mustafa ÖZ 68001-Araştırma Projesi Bor mineralinin Gökkuşağı alabalığının (Oncorhynchus mykiss) büyüme performansına etkileri VETERİNER FAKÜLTESİ 2016
56 2016-037 Prof.Dr. Engin DELİGÖZ 68001-Araştırma Projesi Yeni süperiletkenler NbRuB, TaRuB ve NbOsB bileşiklerinin kararlılıklarının belirlenmesi SABİRE YAZICI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2016
57 2016-044 Prof.Dr. H. Murat YILMAZ 68001-Araştırma Projesi İnsansız Hava Aracı Verileri İle Aksaray Üniversitesi Kampüsünün Üç Boyutlu Modelinin Oluşturulması MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 2016
58 2015-071 Prof.Dr. Özen ÖZBOY ÖZBAŞ 68003-Yüksek Lisans  Projeleri Buğday Kepeği ve Şeker Pancarı Lifinin Tarhana Kalitesine Etkisi MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 2015
59 2015-070 Doç.Dr. Berkant KAYAN 68001-Araştırma Projesi İlaç Etken Maddelerinin Subkritik Su Ortamında Degradasyonu ve Deneysel Şartların Optimizasyonu SABİRE YAZICI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015
60 2015-069 Dr.Öğr.Üyesi İrfan Deniz YAMAN 68001-Araştırma Projesi Aksaray İli Paleolitik Çağ Yüzey Araştırması SABİRE YAZICI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015
61 2015-067 Doç.Dr. Murat ESKİL 68003-Yüksek Lisans  Projeleri Şekil Hatırlamalı Co-Ni-Al-Si Alaşımında Soğutma Hızı Etkileri SABİRE YAZICI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015
62 2015-068 Dr.Öğr.Üyesi Rukiye BORAN 68001-Araştırma Projesi Bazı Doğal Sakkaritlerin Yara İyileşme Sürecini Destekleyici Olarak Potansiyel Kullanımı SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2015
63 2015-096 Dr.Öğr.Üyesi Perihan GÜNEŞ 68001-Araştırma Projesi ÖĞRETMENLERİN DERECELİ PUANLAMA ANAHTARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2015
64 2015-034 Dr.Öğr.Üyesi Münevver Özge BALTA 68001-Araştırma Projesi KENTSEL DÖNÜŞÜMDE ÖNCELİKLİ ALAN ÖNERİLERİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ YAKLAŞIMI İLE BELİRLENMESİ, AKSARAY ÖRNEĞİ MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 2015
65 2015-064 Doç.Dr. Hediye ERDOĞAN 68001-Araştırma Projesi KONYA KAPALI HAVZASI ve ÇEVRESİ SÜREKLİ GNSS İSTASYONLARI DAVRANIŞLARININ ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ İLE TANIMLANMASI MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 2015
66 2015-049 Dr.Öğr.Üyesi Ahmet KILIÇ 68003-Yüksek Lisans  Projeleri Aksaray İli Su Kaynaklarında Dezenfeksiyon Yan Ürünleri (DYÜ) Oluşum Potansiyellerinin İzlenmesi MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 2015
67 2015-062 Doç.Dr. Mustafa ARDIÇ 68003-Yüksek Lisans  Projeleri Aksaray İlinde Ticari Olarak Satılan Balların Element Düzeylerinin Belirlenmesi MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 2015
68 2015-066 Doç.Dr. Murat ESKİL 68003-Yüksek Lisans  Projeleri Kriyojenik Isıl İşlem Süresinin Şekil Hatırlamalı CoNiAlSi Alaşımında Martensitik Faz Dönüşümü Üzerine Etkileri SABİRE YAZICI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015
69 2015-065 Dr.Öğr.Üyesi Deva Başak BOZTOK ÖZGERMEN 68001-Araştırma Projesi Adriamycine Nefropatisinde Fetal Böbrek Kökenli MKH Uygulamasının Etkilerinin Araştırılması VETERİNER FAKÜLTESİ 2015
70 2015-057 Doç.Dr. Mustafa KARATAŞ 68003-Doktora Projesi İlaç Kalıntılarının İleri Arıtım Yöntemleri İle Giderilmesi MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 2015
71 2015-094 Prof.Dr. Ayşegül YILDIZ 68001-Araştırma Projesi TAHAR-GÜZELÖZ YÖRELERİNDE (NEVŞEHİR) YÜZEYLENEN DİATOMİTLERİN PALEOORTAMSAL ÖZELLİKLERİ VE ENDÜSTRİYEL HAMMADDE OLARAK KULLANIM ALANLARI MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 2015
72 2015-061 Doç.Dr. Mustafa ARDIÇ 68003-Yüksek Lisans  Projeleri Küflü Peynirlerde Aflatoxin M1 Varlığının Araştırılması MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 2015
73 2015-063 Prof.Dr. H. Murat YILMAZ 68001-Araştırma Projesi Obje Yüzey Eğimlerinin Yersel Lazer Tarayıcaıların Konum Doğruluğuna Etkileri MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 2015
74 2015-060 Doç.Dr. Murat KAYA 68001-Araştırma Projesi Drosophila'dan nanofiber kitosan üretimi SABİRE YAZICI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015
75 2015-001 Dr.Öğr.Üyesi Osman KARABULUT 68001-Araştırma Projesi Aksaray Yöresi Kazlarda Kuluçka Randımanı, Büyüme ve Sürü Sağlığı Üzerine Araştırmalar VETERİNER FAKÜLTESİ 2015
76 2015-059 Doç.Dr. Fatih ALGI 68001-Araştırma Projesi Civa (II) İyon Sensörü Tasarımı ve Geliştirilmesi SABİRE YAZICI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015
77 2015-058 Dr.Öğr.Üyesi Osman Doğanay DOĞANAY 68001-Araştırma Projesi ZENGİBAR KALESİ YÜZEY ARAŞTIRMALARI KAPSAMINDA ISAURA KENTİNİN ANTİK DÖNEM ULAŞIM AĞLARININ TESPİTİ SABİRE YAZICI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015
78 2015-056 Doç.Dr. Engin DELİGÖZ 68001-Araştırma Projesi CaGa2P2,CaGa2As2 ve SrGa2As2 bileşiklerinin mekaniksel ve titreşimsel özelliklerinin incelenmesi SABİRE YAZICI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015
79 2015-055 Doç.Dr. Mustafa Tolga BALTA 68003-Yüksek Lisans  Projeleri Yenilenebilir Enerji Tabanlı Termoelektrik Güç Üretimi ve Sistemin Performansının Değerlendirilmesi MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 2015
80 2015-054 Doç.Dr. Mustafa Cemal DARILMAZ 68001-Araştırma Projesi Adli Öneme Sahip Bazı Diptera Türlerinin Ultrastrüktürel Yönden İncelenmesi SABİRE YAZICI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015
81 2015-093 Doç.Dr. Fatma GÜRBÜZ 68001-Araştırma Projesi TEKSTİL ATIK SULARINDAN TOKSİK AZO BOYALARIN MİKRO-REAKTÖR JEL ile GİDERİMİ MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 2015
82 2015-053 Dr.Öğr.Üyesi Ramazan İLGÜN 68001-Araştırma Projesi Beç Tavuklarında (Numida Meleagridis) Dil ve Dil Papillalarının Anatomisinin ve Histolojisinin Işık ve Taramalı Elektron Mikroskopla (Sem) İncelenmesi VETERİNER FAKÜLTESİ 2015
83 2015-099 Dr.Öğr.Üyesi Hatice Gozde ERTÜRK KARA 68001-Araştırma Projesi Okul öncesi Dönemdeki Çocukların İlkokula Hazır Olma Durumlarının İncelenmesi, DIAL 4 Ölçme Aracının Türkiye'ye Uyarlanma Çalışması EĞİTİM FAKÜLTESİ 2015
84 2015-092 Dr.Öğr.Üyesi Melek PAMUK ALGI 68001-Araştırma Projesi KİMYASAL IŞIL-IŞIMA YAPABİLEN YENİ BİR BİLEŞİĞİN TASARIMI VE SENTEZİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2015
85 2015-052 Doç.Dr. Tahir KARAŞAHİN 68001-Araştırma Projesi Kıl keçilerinde bazı hematolojik ve biyokimyasal kan parametreleri VETERİNER FAKÜLTESİ 2015
86 2015-050 Dr.Öğr.Üyesi Ahmet KILIÇ 68003-Doktora Projesi Katalitik Ozonlama İşlemi ile Sulardan Dezenfeksiyon Yan Ürünleri (DYÜ) Öncüleri Gideriminin Araştırılması MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 2015
87 2015-051 Dr.Öğr.Üyesi Meltem Aşan ÖZÜSAĞLAM 68001-Araştırma Projesi Gryllotalpa gryllotalpa'dan Elde Edilmiş Kitosanın Antimikrobial ve Antioksidan Aktivitelerinin Araştırılması SABİRE YAZICI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015
88 2015-091 Dr.Öğr.Üyesi Gökhan ASLIM 68001-Araştırma Projesi AKSARAY İLİ FOLKLORUNDA "AKSARAY MALAKLISI" ÜZERİNE ARAŞTIRMA VETERİNER FAKÜLTESİ 2015
89 2015-016 Dr.Öğr.Üyesi Ayhan DURAN 68003-Yüksek Lisans  Projeleri Çiğ Sütün Mikrobiyal Özellikleri Üzerine Laktoferrinin Etkisinin Belirlenmesi MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 2015
90 2015-048 Dr.Öğr.Üyesi Meral HAKMAN 68001-Araştırma Projesi İsaura Antik Kenti Sikkeleri SABİRE YAZICI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015
91 2015-047 Dr.Öğr.Üyesi Muhsin KARAARSLAN 68001-Araştırma Projesi FURAN ÇEKİRDEKLİ BİLEŞİKLERİN MİKRODALGA DESTEKLİ MOLEKÜL İÇİ DİELS ALDER HALKALAŞMA REAKSİYONLARI SABİRE YAZICI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015
92 2015-090 Dr.Öğr.Üyesi Yunus UZUN 68001-Araştırma Projesi Tasarruflu lambaların şebeke üzerindeki bozucu etkilerinin azaltılması MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 2015
93 2015-046 Dr.Öğr.Üyesi Zeki ARAS 68001-Araştırma Projesi Sığır ve koyun atıklarında Coxiella burnetii ve Chlamydophila abortus varlığının araştırılması VETERİNER FAKÜLTESİ 2015
94 2015-045 Dr.Öğr.Üyesi Orhan YAVUZ 68001-Araştırma Projesi ENFEKSİYÖZ LARİNGOTRAHEİTİS (ILT) İLE DOĞAL ENFEKTE YUMURTA TAVUKLARINDA HİSTOPATOLOJİK ve İMMUNOHİSTOKİMYASAL İNCELEMELER VETERİNER FAKÜLTESİ 2015
95 2015-044 Dr.Öğr.Üyesi Lalehan AKYÜZ 68001-Araştırma Projesi Flurbiprofenin Kitosan ile Enkapsülasyon Özelliklerinin İncelenmesi TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2015
96 2015-043 Prof.Dr. Mustafa IŞIK 68003-Doktora Projesi Mikroalgal Batık Membran Fotobiyoreaktör ile Biyokütle Üretimi ve Nütriyent Giderimi MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 2015
97 2015-042 Doç.Dr. Hikmet ÜN 68001-Araştırma Projesi Malaklı Köpeği Bölgesel Gen Bankası Kurulması VETERİNER FAKÜLTESİ 2015
98 2015-075 Doç.Dr. Necmi DÜŞÜNCELİ 68003-Doktora Projesi TEKRARLI YÜKLEME ALTINDA POLİMERİK MALZEMELERİN DEFORMASYON DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 2015
99 2015-040 Doç.Dr. Abbas MOL 68001-Araştırma Projesi Türkiye Gomphocerus Thunberg, 1815 (Orthoptera: Acrididae: Gomphocerinae) cinsinin morfoloji ve ses karakterleri ile revizyonu GÜZELYURT MESLEK YÜKSEKOKULU 2015
100 2015-039 Dr.Öğr.Üyesi Pelin TEKİN 68001-Araştırma Projesi Weingarten Tipi Yüzeylerin Eğriliklerinin Bilgisayar Destekli Uygulamaları SABİRE YAZICI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015
101 2015-038 Prof.Dr. Ayfer MENTEŞ 68003-Yüksek Lisans  Projeleri Karboksimetilkitosan İmin Paladyum Katalizli Suzuki Çapraz Bağlama Tepkimesi ile Biaril Sentezi SABİRE YAZICI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015
102 2015-037 Doç.Dr. Yavuz Selim ÇAKMAK 68001-Araştırma Projesi Corylus avellana'nın Farlı Kısımlarının Bazı Biyokimyasal Özellikleri Üzerine Kurutma Koşullarının Etkisi SABİRE YAZICI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015
103 2015-088 Arş.Gör.Dr. Demet ERDÖNMEZ 68001-Araştırma Projesi TUZ GÖLÜ'NDEN iZOLE EDİLEN GRAM NEGATİF HALOFİLİK BAKTERİLERİN QUORUM SENSİNG (BAKTERİYEL İLETİŞİM)SİNYAL MOLEKÜLLERİNİN BELİRLENMESİ SABİRE YAZICI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015
104 2015-036 Dr.Öğr.Üyesi Didem BALUN KAYAN 68003-Yüksek Lisans  Projeleri İletken Polimer/Metal Nanokompozit Yapılarla Modifiye Edilmiş Kalem Grafit Elektrot Üzerinde Elektrokatalitik Hidrojen Üretimi SABİRE YAZICI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015
105 2015-035 Dr.Öğr.Üyesi Didem KILIÇ 68001-Araştırma Projesi FEN ETKİNLİKLERİNİN OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARINDA ÇEVRE BİLİNCİ KAZANDIRILMASINA ETKİSİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2015
106 2015-033 Dr.Öğr.Üyesi İlker ÖRS 68001-Araştırma Projesi ASPİR YAĞINDAN ÜRETİLEN BİYODİZELİN DİZEL MOTORLARDA KULLANIMI VE EGZOZ EMİSYON PARAMETRELERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2015
107 2015-032 Dr.Öğr.Üyesi Hacı ÖZIŞIK 68001-Araştırma Projesi Bor İçeren X2B3 (X=Sc, Y) Bileşiklerinin Kuramsal İncelenmesi EĞİTİM FAKÜLTESİ 2015
108 2015-031 Dr.Öğr.Üyesi Ali ŞAHİN 68003-Yüksek Lisans  Projeleri Schrödinger Denkleminin Nümerik Çözümleri SABİRE YAZICI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015
109 2015-030 Dr.Öğr.Üyesi Mehtap TEKŞEN 68003-Yüksek Lisans  Projeleri Yeşiltepe, Yeşilova ve Yenikent (Aksaray) köyleri arasında kalan alanın florası FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015
110 2015-029 Doç.Dr. Ünal AKDAĞ 68001-Araştırma Projesi DÜZ BİR YÜZEYE ÇARPAN PULSATİF JETİN AKIŞ VE ISI TRANSFERİ KARAKTERİSTİĞİNİN İNCELENMESİ MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 2015
111 2015-028 Dr.Öğr.Üyesi Erkan YILMAZER 68001-Araştırma Projesi Kesikköprü (Bala-Ankara) Demir-Oksit Cevherleşmelerinin Jeokimyası ve Radyojenik İzotop Sistematiği MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 2015
112 2015-027 Dr.Öğr.Üyesi Mustafa Murat KAVURMACI 68003-Yüksek Lisans  Projeleri Aksaray İli İçme Suyu Kaynaklarının Hidrokimyasal Özellikleri ve Ağır Metal Kirliliği Açısından Değerlendirilmesi MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 2015
113 2015-026 Dr.Öğr.Üyesi Oğuzhan GÖK 68001-Araştırma Projesi Ağır metal içeren atıksuların adsorpsiyon kolon sistemleri ile arıtılması MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 2015
114 2015-025 Prof.Dr. Halil SELÇUKBİRİCİK 68001-Araştırma Projesi Aksaray ve Komşu İllerde İlgili Kamu Kurumlarının Güvenli Hayvan Kurtarma  Kapasitelerinin Belirlenmesi ve Geliştirilmesi VETERİNER FAKÜLTESİ 2015
115 2015-024 Doç.Dr. Mehmet Aydın KÖMÜR 68001-Araştırma Projesi Betonarme Çerçeve Sistemlerin Dinamik Karakteristiklerine Dolgu Duvar Etkisi MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 2015
116 2015-023 Dr.Öğr.Üyesi Hasan KOÇYİĞİT 68001-Araştırma Projesi Süt Endüstrisi Atıksularının Anaerobik Membran Biyoreaktörlerle (AnMBR) Arıtılabilirliğinin İncelenmesi
Treatability Of The Dairy Industry Wastewater By Anaerobic Membrane Bioreactor Investigation
MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 2015
117 2015-100 Dr.Öğr.Üyesi Kamil YILDIRIM 68004-İşbirliği Projesi Okul Yönetiminde Teori ve Uygulamanın Birleştirilmesi ve Okulların Geliştirilmesi Projesi EĞİTİM FAKÜLTESİ 2015
118 2015-086 Doç.Dr. Niyazi Uğur TERZİ 68001-Araştırma Projesi TAŞ KOLON İMALİNDE ATIK LASTİKLERİN SARMAL MALZEME OLARAK KULLANILMASININ İNCELENMESİ MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 2015
119 2015-085 Dr.Öğr.Üyesi Mahmut ERZENGİN 68001-Araştırma Projesi Bazı Hidrazon schiff Bazlarının Sentezlenmesi, Yapılarının Spektroskopik ve X-Işınları Kırınım Yöntemi ile  Aydınlatılarak, Antioksidan Aktivitelerinin Araştırılması SABİRE YAZICI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015
120 2015-084 Dr.Öğr.Üyesi Neşe Hayat AKSOY 68001-Araştırma Projesi Akkaraman koyunlarında yaşa ve cinsiyete bağlı olarak bazı biyokimyasal ve hematolojik parametrelerin araştırılması VETERİNER FAKÜLTESİ 2015
121 2015-022 Dr.Öğr.Üyesi Gaye BULUT 68001-Araştırma Projesi Koyun ve Keçilerde Border Desease (BD) ve Bovine Viral Diarrhea (BVD) virüslerinin serolojik araştırılması. VETERİNER FAKÜLTESİ 2015
122 2015-074 Doç.Dr. Necmi DÜŞÜNCELİ 68003-Yüksek Lisans  Projeleri POLİMERİK MATRİSLİ SELÜLOZ ESASLI KOMPOZİT GERİ DÖNÜŞÜM MALZEMELERİNDEN ÜRETİLMİŞ LEVHALARIN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 2015
123 2015-020 Dr.Öğr.Üyesi Müge AĞCA 68001-Araştırma Projesi İnsansız Hava Taşıtı (UAV) ve Yersel Lazer Veri Entegrasyonu ile Somuncu Baba Türbesi ve Külliyesinin 3B Modellenmesi ve Animasyonu MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 2015
124 2015-021 Doç.Dr. Levent ALTAŞ 68003-Doktora Projesi Sulardan Doğal Organik Madde ve Metabolitlerin Gideriminin İncelenmesi MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 2015
125 2015-082 Dr.Öğr.Üyesi Sibel ÖZKAYA 68001-Araştırma Projesi As kaplı GaAs(111)A Yüzeyinin Atomik ve Elektronik Yapısı SABİRE YAZICI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015
126 2015-019 Dr.Öğr.Üyesi Tuba ARI 68003-Yüksek Lisans  Projeleri Sonsuz Serilerin Mutlak Matris Toplanabilme Metodları SABİRE YAZICI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015
127 2015-018 Dr.Öğr.Üyesi Melayib BİLGİN 68001-Araştırma Projesi Büyükbaş Hayvan Atıklarının, Yemek Atıklarının ve Arıtma Çamurlarının Biyokimyasal Metan Potansiyellerinin (BMP) Araştırılması MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 2015
128 2015-015 Dr.Öğr.Üyesi Ayhan DURAN 68003-Yüksek Lisans  Projeleri Kitosanın kaplama materyali olarak Et Endüstrisinde kullanımı MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 2015
129 2015-081 Doç.Dr. Kamile ÖZTÜRK 68003-Yüksek Lisans  Projeleri PROTEOSOM İNHİBİTÖRÜ BORTEZOMİBİN TİP I DİYABETİN TEDAVİSİNDE KULLANILABİLİRLİĞİNİ İN VİTRO KOŞULLARDA MOLEKÜLER DÜZEYDE ARAŞTIRMAK SABİRE YAZICI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015
130 2015-080 Doç.Dr. Mehmet ODABAŞI 68003-Yüksek Lisans  Projeleri Cu2+  Takılı O-Karboksimetil Kitosan Kompleksleri Gömülü Kompozit Membranların Hazırlanması ve Protein Adsorpsiyon Davranışlarının İncelenmesi SABİRE YAZICI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015
131 2015-014 Dr.Öğr.Üyesi Hasan ÖZCAN 68001-Araştırma Projesi Cumhuriyet Dönemi İlköğretim ve Ortaöğretim Fen Programlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi EĞİTİM FAKÜLTESİ 2015
132 2015-079 Doç.Dr. Mehmet ODABAŞI 68003-Yüksek Lisans  Projeleri Melamin Teşhisine Yönelik Moleküler Baskılanmış? Magnetik Nanopartiküllerin Sentezi SABİRE YAZICI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015
133 2015-102 Doç.Dr. Arif BAŞTUĞ 68001-Araştırma Projesi Bor Katkılı Bizmut-Oksit-Alümina Nano Fiberlerin Dielektrik Özelliklerinin İncelenmesi SABİRE YAZICI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015
134 2015-078 Dr.Öğr.Üyesi Ferhat Kadir PALA 68001-Araştırma Projesi Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Web Sitesinin Otantik Görevler ve Göz İzleme ile Kullanılabilirliğinin İncelenmesi EĞİTİM FAKÜLTESİ 2015
135 2015-012 Dr.Öğr.Üyesi Ayhan ERCİYES 68001-Araştırma Projesi Sıfır Boyutlu Pre Hausdorff Kent Uzaylar EĞİTİM FAKÜLTESİ 2015
136 2015-103 Doç.Dr. Gürol YILDIRIM 68001-Araştırma Projesi ÜNİFORM EĞİMLİ MANİFOLD BORU AKIMINDA FARKLI EĞİM ŞARTLARI İÇİN ÇIKIŞ DEBİSİ VE BASINÇ YÜKÜ DAĞILIMLARININ MATEMATİKSEL BİR MODELLE İNCELENMESİ MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 2015
137 2015-011 Doç.Dr. Derya ÖNAL DARILMAZ 68001-Araştırma Projesi Lactobacillus sp. Cinsine Ait Farklı Probiyotik Türlerin Oksalat (Böbrek Taşı) Degredasyonu ve Eksopolisakkarit Üretimleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi SABİRE YAZICI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015
138 2015-010 Doç.Dr. Nuri ÜNLÜ 68001-Araştırma Projesi KİMYASAL OLARAK MODİFİYE EDİLMİŞ DOĞAL VE SENTETİK REÇİNELERİN HAZIRLANMASI VE SULU ORTAMDAN Ge(IV) GERİ KAZANIMINDA KULLANIM ŞARTLARININ ARAŞTIRILMASI SABİRE YAZICI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015
139 2015-009 Arş.Gör.Dr. Erkut YILMAZ 68001-Araştırma Projesi Su Kaynaklarındaki Endokrin Bozucu Mikrokirleticilerden Triklosan Tayinine Biyomimetik Sensörlerin Üretilmesi SABİRE YAZICI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015
140 2015-007 Doç.Dr. Tülay YENİÇERİ 68003-Yüksek Lisans  Projeleri CİNSİYET KİMLİĞİNİN TÜKETİCİ SATIN ALMA TARZLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2015
141 2015-006 Dr.Öğr.Üyesi Tufan Sait KUZPINARI 68001-Araştırma Projesi 3-Çaprazlanmış moduller ve Kompleksler için Serbestlik Şartları SABİRE YAZICI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015
142 2015-076 Arş.Gör.Dr. Neslihan TEKİN 68001-Araştırma Projesi S-allil Sistein Uygulanan Hematolojik Kanser Hücre Hatlarında PI3K/Akt/mTOR Sinyal Yolağının İncelenmesi SABİRE YAZICI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015
143 2015-073 Dr.Öğr.Üyesi Emine ÖKSÜZOĞLU 68003-Doktora Projesi Multiple Myeloma Kanser Hücrelerinde Bortezomibe Karşı Oluşan İlaç Direnç Mekanizmasının Araştırılması SABİRE YAZICI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015
144 2015-005 Prof.Dr. Erşan SEVER 68003-Doktora Projesi Bölgesel Kalkınmada Umumi Müfettişliklerin Rolü İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2015
145 2015-004 Doç.Dr. Kamile ÖZTÜRK 68003-Yüksek Lisans  Projeleri MULTİPLE MYELOMA HÜCRE HATLARINDA TOLL LİKE RESEPTÖRLERİN İFADE DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI SABİRE YAZICI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015
146 2015-003 Doç.Dr. Selçuk REİS 68003-Yüksek Lisans  Projeleri COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE TARİHİ YAPILARIN 3B MODELLENMESİ: KASTAMONU KENTİ ÖRNEĞİ MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 2015
147 2015-098 Dr.Öğr.Üyesi Vesile ÖZÇİFTÇİ 68003-Yüksek Lisans  Projeleri TERSİNE LOJİSTİK: KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE BİR UYGULAMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2015
148 2015-002 Doç.Dr. Selçuk REİS 68003-Yüksek Lisans  Projeleri UZAKTAN ALGILANMIŞ GÖRÜNTÜLERDEN FAYDALANILARAK NESNE-TABANLI SINIFLANDIRMA YÖNTEMİ İLE KENT MERKEZLERİNDEKİ DETAYLARIN ÇIKARIMI VE YORUMLANMASI MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 2015
149 2015-072 Dr.Öğr.Üyesi Funda ÇETİNKAYA 68001-Araştırma Projesi HUZUREVİNDE KALAN YAŞLILARDA SANATSAL AKTİVİTENİN BİLİŞSEL İŞLEVE VE YAŞAM DOYUMUNA ETKİSİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2015
150 2014-021 Doç.Dr. Yavuz DEMİREL 68003-Yüksek Lisans  Projeleri İŞLETME SAHİBİ YÖNETİCİLER İLE İŞLETME SAHİBİ OLMAYAN YÖNETİCİLERİN YAŞAM VE ÇALIŞMA DEĞERLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2014
151 2014-001 Doç.Dr. Yusuf YAKAR 68001-Araştırma Projesi Kitin ve Kitosan Biyomalzemelerin Radyasyon Soğurma Özelliklerinin İncelenmesi SABİRE YAZICI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2014
152 2014-011 Dr.Öğr.Üyesi Olga BÜYÜKLEBLEBİCİ 68001-Araştırma Projesi Aksaray Malaklısı Çoban Köpeğinin (Türk Mastifi) serum biyokimyasal parametreleri ve kemik morfolojisinin araştırılması VETERİNER FAKÜLTESİ 2014
153 2014-022 Dr.Öğr.Üyesi Emine ÖKSÜZOĞLU 68001-Araştırma Projesi Kanser Hücre Hatlarında Antikanser İlaçlara Karşı Gelişen Çoklu İlaç Direnci  (MDR) Mekanizmalarının Araştırılması SABİRE YAZICI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2014
154 2014-013 Dr.Öğr.Üyesi Didem Balun KAYAN 68001-Araştırma Projesi Metal/İletken Polimer Kompozit Yapılarının Hidrojen Gazı Üretiminde Katalitik Aktivitelerinin İncelenmesi SABİRE YAZICI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2014
155 2014-023 Doç.Dr. Sezgin AYDIN 68001-Araştırma Projesi 180Hf ve 180Ta Atomik Çekirdeklerin Fotonükleer Reaksiyon ile Yarı Ömürlerinin Deneysel Olarak Belirlenmesi SABİRE YAZICI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2014
156 2014-024 Dr.Öğr.Üyesi Ahmet KILIÇ 68001-Araştırma Projesi Katalitik Ozonlama İşlemi ile Sulardan Trihalometan (THM) Öncüleri Gideriminin Araştırılması
Investigation on the Removal of THM Precursors by Catalytic Ozonation Processes
MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 2014
157 2014-025 Dr.Öğr.Üyesi Meltem Aşan ÖZÜSAĞLAM 68001-Araştırma Projesi Opuntia ficus-indica (L.) Mill. Kladotlarının Gıda ve Yem Katkısı Olarak Kullanım Potansiyelinin Kimyasal ve Biyolojik Açıdan Araştırılması SABİRE YAZICI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2014
158 2014-020 Dr.Öğr.Üyesi Fazliye KARABÖRK 68003-Yüksek Lisans  Projeleri Atık lastiklerin devulkanizasyonla geri kazanımı MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 2014
159 2014-019 Doç.Dr. Selçuk REİS 68003-Yüksek Lisans  Projeleri HEYELAN TEHLİKE HARİTALARI ÜRETİLMESİ İÇİN COĞRAFİ VERİ MODELİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE AFET YÖNETİMİNDE KULLANILMASI MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 2014
160 2014-018 Arş.Gör.Dr. Fulya DOĞANER 68001-Araştırma Projesi Metilentetrahidrofolat Redüktaz (MTHFR) Gen Polimorfizmlerinin Osteoporoz ile İlişkisinin Belirlenmesi SABİRE YAZICI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2014
161 2014-026 Doç.Dr. Ali YALÇIN 68003-Yüksek Lisans  Projeleri IHLARA VADİSİ (AKSARAY) BOYUNCA KAYA DÜŞMELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 2014
162 2014-015 Arş.Gör.Dr. Erkut YILMAZ 68001-Araştırma Projesi Moleküler Baskılama Temelli Yapay Reseptörler ile Protein Tayinine Yönelik Yüzey Plazmon Rezonans Sensörlerinin Üretilmesi SABİRE YAZICI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2014
163 2014-017 Dr.Öğr.Üyesi Erdal ÖZÜSAĞLAM 68001-Araştırma Projesi Bir Yüzeyin Geodeziği Üzerinde Oskülatör Düzlemlerinin Nesne Yönelimli Yazılımlarla Belirleme Metodu SABİRE YAZICI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2014
164 2014-012 Dr.Öğr.Üyesi Halis BİLGİL 68003-Yüksek Lisans  Projeleri Kapakla Sürülen Dikdörtgensel ve Yarım Halka Tipi Kavitelerde Stokes Akış SABİRE YAZICI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2014
165 2014-016 Dr.Öğr.Üyesi Abbas MOL 68001-Araştırma Projesi AKDENIZ BÖLGESİNDE DAĞILIM GÖSTEREN CICADOIDEA (HEMIPTERA: HOMOPTERA) TÜRLERININ KITIN YAPISININ KARAKTERIZASYONU GÜZELYURT MESLEK YÜKSEKOKULU 2014
166 2014-028 Dr.Öğr.Üyesi Mustafa KARATAŞ 68001-Araştırma Projesi İlaç kalıntılarının nanomateryaller ile giderilmesi
The Removal of Pharmaceuticals by Nanomaterials
MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 2014
167 2014-010 Doç.Dr. Kemal ALDAŞ 68001-Araştırma Projesi Cu Bazlı Şekil Hafızalı Metallerin Üretimindeki Alaşım Miktarlarının Faz Dönüşüm Sıcaklıklarına Etkisi ve Karakterizasyonu MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 2014
168 2014-005 Doç.Dr. Murat KAYA 68001-Araştırma Projesi Yarasa Gübresinden Kitin ve Kitosan Üretimi SABİRE YAZICI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2014
169 2014-029 Dr.Öğr.Üyesi Mustafa YILDIZ 68003-Doktora Projesi ORTAKÖY-ÇİFTEVİ (AKSARAY) YÖRESİ METAMORFiK BiRiMLERiN VE ?S? TİPİ MAGMATİTLERİN JEOLOJİSİ VE JEOKİMYASAL İNCELEMESİ MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 2014
170 2014-009 Arş.Gör.Dr. Neslihan TEKİN 68001-Araştırma Projesi Platin ve Palladyum'un Azot Donörlü Ligantlarla Hazırlanan Komplekslerinin Hematolojik Kanser Hücre Hatları Üzerine Apoptotik Etkilerinin İncelenmesi SABİRE YAZICI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2014
171 2014-002 Dr.Öğr.Üyesi Mustafa YILDIZ 68003-Yüksek Lisans  Projeleri Aksaray Yöresi Sedimanter/Volkano-Sedimanter Örtü Birimlerin Stratigrafisi ve Yapısal Özellikleri. MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 2014
172 2014-008 Doç.Dr. Selçuk REİS 68003-Yüksek Lisans  Projeleri YAPAY ARI KOLONİ ALGORİTMASININ TARIM ALANLARININ SINIFLANDIRILMASINDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN İRDELENMESİ MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 2014
173 2014-036 Dr.Öğr.Üyesi Fazilet Özlem ÇEKİÇ 68003-Yüksek Lisans  Projeleri Gümüş Nanopartiküllerin Nohut (Cicer arietinum L.) Bitkisinde Bazı Fizyolojik ve Biyokimyasal Özelliklere Etkisi FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014
174 2014-035 Dr.Öğr.Üyesi Mahmut ERZENGİN 68001-Araştırma Projesi HİDROFOBİK ETKİLEŞİM KROMATOGRAFİSİ İLE SAFLAŞTIRILAN İNSAN SERUM PARAOKSONAZ ENZİMİNİN PSİKOFARMAKOLOJİDE KULLANILAN BAZI İLAÇLARA KARŞI İLGİSİNİN ARAŞTIRILMASI SABİRE YAZICI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2014
175 2014-007 Doç.Dr. Kamile ÖZTÜRK 68001-Araştırma Projesi Topoizomeraz inhibitörlerinin NF-kB sinyal yolağına etkisi SABİRE YAZICI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2014
176 2014-006 Dr.Öğr.Üyesi Fazilet Özlem ÇEKİÇ 68003-Yüksek Lisans  Projeleri Tuz ve Kuraklık Streslerine Maruz Bırakılan Biber (Capsicum annuum L.) Bitkisinde Salisilik Asit Uygulamasının Bazı Fizyolojik ve Biyokimyasal Özelliklere Etkisi FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014
177 2014-030 Dr.Öğr.Üyesi Seher Karaman ERKUL 68003-Yüksek Lisans  Projeleri Güzelyurt (Aksaray) Florası ve Flora Turizmine Katkıları SABİRE YAZICI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2014
178 2014-039 Doç.Dr. Ural MANÇO 68001-Araştırma Projesi Adana, Tunceli ve Çorum bölgesi Alevi gruplarında eş seçiminde sekülerleşmenin incelenmesi. SABİRE YAZICI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2014
179 2014-004 Doç.Dr. Gürol YILDIRIM 68001-Araştırma Projesi DÜŞÜK BASINÇLI SULAMA SİSTEMİNDE ÇOK ÇAPLI LATERAL BORU AKIMININ HİDROLİK ANALİZİ İÇİN ANALİTİK BİR YAKLAŞIM MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 2014
180 2014-031 Doç.Dr. Ünal AKDAĞ 68001-Araştırma Projesi ATIK SÜT KUTUSU AMBALAJINDAN YONGA LEVHA ELDE EDİLMESİ MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 2014
181 2014-037 Dr.Öğr.Üyesi Selahattin ÇAVUŞ 68001-Araştırma Projesi OYUN VE BAĞIMLILIK: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI TURİZM FAKÜLTESİ 2014
182 2014-032 Dr.Öğr.Üyesi Ali Evren HAYDARDEDEOĞLU 68001-Araştırma Projesi Aksaray Malaklısı çoban köpeklerinde Ehrlichia canis, Anaplasma Phagocytophilum, Borrelia burgdorferi, Dirofilara immitis enfeksiyonlarının belirlenerek, oksidatif stres ve hematolojik değerler arasındaki ilişkilerin araştırılması VETERİNER FAKÜLTESİ 2014
183 2014-033 Dr.Öğr.Üyesi Mutlu UYGUN 68001-Araştırma Projesi ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN VE YEREL HALKIN ÜNİVERSİTE VE KENT ALGISI: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ-KENT ENTEGRASYONUNA İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2014
184 2014-003 Dr.Öğr.Üyesi Gökhan DEMİRELA 68003-Yüksek Lisans  Projeleri Balya(Balıkesir)Pb-ZnYatağı?nın Jeolojisi, Jeokimyası ve İzotop Karakteristikleri MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 2014