Aksaray Üniversitesi
BAP KOORDİNASYON BİRİMİ
Bap Komisyonu


BAP KOMİSYONU

Ünvanı/Adı Soyadı

Pozisyon 

Görevi

Prof. Dr. Engin DELİGÖZ   

  BAŞKAN  

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Engin DELİGÖZ    

  ÜYE

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Fatih ALGI

  ÜYE

Koordinatör

Prof. Dr. İbrahim BAKIRTAŞ

  ÜYE

İ.İ.B.F. Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Ayfer MENTEŞ

  ÜYE

Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Mustafa IŞIK

  ÜYE

Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Hikmet ÜN

  ÜYE

Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi 

Prof. Dr. Namık ÖZKAN

  ÜYE

Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Sevilay USLU DİVANOĞLU

  ÜYEİ.İ.B.F. Fakültesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Aybala ÇAYIR

  ÜYEEğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Üyesi Güler DURU AŞİRET 

  ÜYE

Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi